Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Faktúry 2014

dane

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 382/2011 Z.z.

Interné číslo faktúryČíslo faktúryDodávateľSuma v EURDátum splatnostiPoznámka
FD/0001/148401004307Le Cheque Dejeuner s.r.o.2931,1624.1.stravné lístky
FD/0002/144494016007RWE Gas Slovakia111520.1.plyn
FD/0003/1416320341Ecopress a.s.195,9216.1.Hospodárske noviny
FD/0004/142142000288ŠEVT361,4210.2.kancelárske potreby
FD/0005/142014009BOBO56,9028.1.infotabuľky
FD/0006/140692014Delikates-I. Jurišta411,3430.1.mäso na ples
FD/0007/147233003122SPP Distribúcia a.s.49315.1.plyn
FD/0008/14032014Mészáros Gabriel Ing.149,6031.1.oprava plyn. kotla
FD/0009/1401012014Akademický sochár V. Bojňanský2400017.1.plastika Sv. Petra a Pavla
FD/0010/14012014Vladimír Sloboda99027.1.kvetinová výzdoba ples
FD/0011/1412014Peter Drahoš - KomSis5936,483.2.catering ples
FD/0012/142014004CGS s.r.o.302,4027.1.update Terra
FD/0013/147437366042ZSE Energia a.s.723,1423.1.elektrina
FD/0014/147400543125Slovak Telekom4493.2.telefónne poplatky
FD/0015/147418225551ZSE Energia a.s.50,6023.1.elektrina retenčná nádrž
FD/0016/1420140001VITA Software s.r.o.36029.1.školenie a inštalácia programu
FD/0017/14201401004Jevgenij Oniščenko JOK.T.4005.2.osvetlenie plesu
FD/0018/142014001Agentúra PRINCEPS540031.1.organizácia a zabezpečenie plesu
FD/0019/142141100211SOZA32,401.2.autorská odmena Vánoce pod Krispánkem
FD/0020/1414014Can Technology s.r.o.166,2030.1.oprava kopírky
FD/0021/14201402Ing. Arch. Ladislav Slabey31355.2.PD športová hala alter. riešenie
FD/0022/1401/2014Stanislav Foltán10131.1.ladenie klavíra
FD/0023/14201401Iveta Žužičová60031.1.výzdoba sály ples
FD/0024/147418219019ZSE Energia a.s.38,5123.1.elektrina
FD/0025/147418218067ZSE Energia a.s.371,0823.1.elektrina
FD/0026/147418221881ZSE Energia a.s.10,6623.1.elektrina
FD/0027/140012014Rastislav Mečiar18029.1.občerstvenie Silvester
FD/0028/14413126903BVS-55,996.2.vodné vyúčtovanie Poľný mlyn
FD/0029/14413126901BVS-32,106.2.vyúčtovanie vodného
FD/0030/14413126900BVS-23,176.2.vyúčtovanie vodného
FD/0031/14413126902BVS-20,596.2.vyúčtovanie vodného
FD/0032/14201414Bohumil Federl757.2.oprava el. ohrievača
FD/0033/140114APIA Design graphics36029.1.logo 700 výročie
FD/0034/1464Mestská časť BA-Karlova ves6510.2.náklady LPK
FD/0035/142142001335ŠEVT178,9612.2.kanc. potreby
FD/0036/1420140112DELETE s.r.o.300,8014.2.servis VT
FD/0037/14222014JOVACO1003.3.služba na úseku CO
FD/0038/147238025654SPP Distribúcia a.s.49317.2.plyn
FD/0039/1404022014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.2.služby zberný dvor
FD/0040/140758604404Slovak Telekom177,3017.2.telef. poplatky
FD/0041/14140100008BKP Elektro8413.2.odborná prehliadka osvetlenia
FD/0042/14213311DSD Partners s.r.o.125415.1.Hubert Club 500ks
FD/0043/142014049BOBO178,8024.2.lepenie inf. máp
FD/0044/1419Retlak272,5221.2.revízia tlak. nádob
FD/0045/143414006300Hl.mesto SR Bratislava92,9020.2.odvoz odpadu
FD/0046/14911400070ARES s.r.o.6025.2.odborná prehliadka plošiny
FD/0047/14000012014Vladimír Švestka13520.2.digitalizácia starších negatívov
FD/0048/147314010037OLO a.s.408,0520.2.bioodpad
FD/0049/149000732786Slovenská pošta792,7522.2.poštovné
FD/0050/142146030325Hl.mesto SR Bratislava19,9224.2.poplach
FD/0051/142146030326Hl.mesto SR Bratislava19,9224.2.poplachy
FD/0052/142142002249ŠEVT410,9214.3.čistiace a hyg. potreby, papier
FD/0053/141401686069Slovak Telekom4493.3.telef. poplatky
FD/0054/1420140211DELETE s.r.o.46218.2.tonery
FD/0055/14140100019BKP Elektro50419.2.revízia bleskozvodov a el. zar.
FD/0056/1475194422Siemens2049,4026.2.elektrina vianočná výzdoba
FD/0057/1414020637NUBIUM10227.2.prenájom rekl. panela
FD/0058/140020140211AFY s.r.o.188425.2.noviny Naša Bystrica
FD/0059/147447849445ZSE Energia a.s.371,0817.2.elektrina
FD/0060/147447838306ZSE Energia a.s.723,1417.2.elektrina
FD/0061/1420140398SLOVART vydavateľstvo1504.3.knihy do knižnice
FD/0062/1420140009BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3913.2.služby technika BEZPO
FD/0063/144424078624RWE Gas Slovakia111518.2.plyn
FD/0064/142142001649ŠEVT34,662.3.obálky
FD/0065/147447849918ZSE Energia a.s.38,5117.2.elektrina
FD/0066/141014009NO Opatrovateľka112,1317.2.opatrovateľská služba
FD/0067/140758725929Slovak Telekom168,7817.2.telef. poplatky
FD/0068/141407Vľúdnosť - Venia n.o.662,0514.2.opatrovateľská služba
FD/0069/14141034707ASA s.r.o.826,0614.2.odpad
FD/0070/14744852019ZSE Energia a.s.10,6617.2.elektrina
FD/0071/147447854257ZSE Energia a.s.50,6017.2.elektrina
FD/0072/142140900251NEPA Slovakia s.r.o.247,3014.1.kopírovanie
FD/0073/142146030230Hl.mesto SR Bratislava19,9220.2.monitorovanie EZS
FD/0074/142146030279Hl.mesto SR Bratislava51,7820.2.monitorovanie EZS
FD/0075/142146030283Hl.mesto SR Bratislava39,8320.2.monitorovanie EZS
FD/0076/142146030105Hl.mesto SR Bratislava51,7820.2.monitorovanie EZS
FD/0077/142140900250NEPA Slovakia s.r.o.152,6514.2.kopírovanie
FD/0078/142142002727ŠEVT91,6621.3.kanc. potreby
FD/0079/1420140001RVC Rovinka233.3.účtovné súvzťažnosti 2014
FD/0080/141400009Robuš14311.3.zimná údržba MK
FD/0081/14114107241BVS162,083.3.vodné stočné
FD/0082/145241145429Orange67,7012.3.telef. poplatky
FD/0083/147174703430SPP Distribúcia a.s.49317.3.plyn
FD/0084/14182014JV VODOZ418,1517.3.
FD/0085/1412022014Ekocentrum - Kadlečovič199,1614.3.zberný dvor
FD/0086/145041400268Poradca podnikateľa68,133.3.vyúčt. Zb. zákonov 2013
FD/0087/14272014JOVACO10030.3.služba na úseku CO
FD/0088/1420140219DELETE s.r.o.315,2014.3.servis VT
FD/0089/147447943248ZS Energia a.s.371,0815.3.elektrina
FD/0090/147447948514ZS Energia a.s.50,6017.3.elektrina
FD/0091/149140100Topset1214.3.licencia
FD/0092/1420140037BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3913.3.služby technika BEZPO
FD/0093/142140900477NEPA Slovakia s.r.o.94,3714.3.kopírovanie
FD/0094/147447931372ZS Energia a.s.723,1417.3.elektrina
FD/0095/142140900478NEPA Slovakia s.r.o.118,8214.3.kopírovanie
FD/0096/144477015451RWE Gas Slovakia111517.3.plyn
FD/0097/147447943751ZS Energia a.s.38,5115.3.elektrina
FD/0098/147447946048ZS Energia a.s.10,6617.3.elektrina
FD/0099/142759595132Slovak Telekom176,7817.3.telefónne poplatky
FD/0100/145759717144Slovak Telekom150,9414.3.telefónne poplatky
FD/0101/140141035207ASA s.r.o. technické sl.499,3714.3.odpad
FD/0102/141014020NO Opatrovateľka2158,8014.3.opatrovateľská služba
FD/0103/141416Vľúdnosť Venia n.o.680,8017.3.opatrovateľská služba
FD/0104/142146030393Hl.mesto SR Bratislava19,9221.3.monitorovanie EZS
FD/0105/142146030401Hl.mesto SR Bratislava51,7821.3.monitorovanie EZS
FD/0106/142146030480Hl.mesto SR Bratislava51,7821.3.monitorovanie EZS
FD/0107/142146030352Hl.mesto SR Bratislava39,8321.3.monitorovanie EZS
FD/0108/143414017261Hl.mesto SR Bratislava92,9020.3.monitorovanie EZS
FD/0109/142141106729SOZA4820.3.autorské poplatky
FD/0110/142014007MABA invest483,7214.3.oprava kotla na MÚ
FD/0111/149000739510Slovenská pošta661,1022.3.poštovné
FD/0112/1472014ART Geo504.3.geodetické práce
FD/0113/1462014ART Geo1004.3.geodetické práce
FD/0114/140012014NM Code s.r.o.59617.3.výtvarno-graf. práce 700 vyr.
FD/0115/14114030103Le Cheque Dejeuner s.r.o.2931,1614.3.stravné lístky zam.
FD/0116/147314020094OLO828,1720.3.odpad
FD/0117/14201406Ing. Arch. Ladislav Slabey345826.3.PD športová hala
FD/0118/14032014NM Code s.r.o.255,6020.3.dodávka skladačiek 700 výr.
FD/0119/141560000561Centrum polygrafických služieb15,426.4.matričné tlačivá
FD/0120/142014103BOBO303,604.4.samolepka letáky jarná akcia
FD/0121/140141035570ASA s.r.o. tech. služby475,482.4.odpad
FD/0122/141014020A.S.Partner s.r.o.8643.4.licencia hlas. zariadenia
FD/0123/142142004161ŠEVT68,8913.4.materiál voľby prezidenta
FD/0124/141400020Robuš65029.3.posypová soľ
FD/0125/1414031183NUBIUM1831.3.tlač plagátu
FD/0126/1422014Peter Drahoš - KOMSis363,6029.3.stravovanie voľby
FD/0127/14201383DEKOS767,0824.1.žalúzie šk. jedáleň
FD/0128/14114114899BVS69,1025.3.vodné stočné
FD/0129/14140100007JD Rozhlasy s.r.o.61,204.4.
FD/0130/147402760118Slovak Telekom44931.3.telef. poplatky
FD/0131/1420140401DELETE s.r.o.74415.4.PC, SW
FD/0132/1420140402DELETE s.r.o.87615.4.servis VT
FD/0133/140060140327AFY s.r.o.171610.4.noviny Naša Bystrica
FD/0134/142140900830NEPA Slovakia s.r.o.150,5614.4.kopírovanie
FD/0135/142140900832NEPA Slovakia s.r.o.121,9814.4.kopírovanie
FD/0136/14022014Miroslav Smolinský - Promis4922,8015.4.
FD/0137/1420042014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.4.zberný dvor
FD/0138/1419042014Ekocentrum Kadlečovič28214.4.zberný dvor
FD/0139/14140478Topset804,7710.4.licencia
FD/0140/1432014Peter Drahoš - KOMSis356,4014.4.občerstvenie
FD/0141/1452013Peter Drahoš - KOMSis404,3414.4.občerstvenie
FD/0142/14314249100BVS20,229.4.vodné stočné
FD/0143/145244912789Orange70,089.4.telef. poplatky
FD/0144/14214Paták Peter371,762.4.
FD/0145/144314AWES Q s.r.o.15124.4.VO
FD/0146/146414AWES Q s.r.o.98021.4.VO
FD/0147/1420140319DELETE s.r.o.56014.4.
FD/0148/147448037398ZSE Energia38,5116.4.elektrina
FD/0149/144437048472RWE Gas Slovakia111515.4.plyn
FD/0150/141425Vľúdnosť Venia NO1045,9516.4.opatrovateľská služba
FD/0151/14332014JOVACO10030.4.
FD/0152/145150108411SPP Distribúcia a.s.49315.4.plyn
FD/0153/147448036548ZSE Energia371,0816.4.elektrina
FD/0154/147448040108ZSE Energia10,6616.4.elektrina
FD/0155/143414048177Hl.mesto SR Bratislava116,1320.4.
FD/0156/142014116Nivel Plus s.r.o.107,2820.3.
FD/0157/1420140067BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3913.4.služby techniky BEZPO
FD/0158/147448043080ZSE Energia50,6016.4.elektrina
FD/0159/145914011958Poradca podnikateľa7210.4.
FD/0160/147448022521ZSE Energia723,1416.4.elektrina
FD/0161/142146030805Hl.mesto SR Bratislava51,7821.4.monitorovanie EZS
FD/0162/142146030809Hl.mesto SR Bratislava39,8321.4.monitorovanie EZS
FD/0163/142146030855Hl.mesto SR Bratislava19,9221.4.monitorovanie EZS
FD/0164/142146030717Hl.mesto SR Bratislava51,7821.4.monitorovanie EZS
FD/0165/14201382DEKOS183620.1.záhradnícke práce
FD/0166/14484331106Geodetický a kartografický ústav13,5022.4.
FD/0167/14112014Podrazil Peter43018.4.
FD/0168/141014054NO Opatrovateľka1881,3814.4.opatrovateľská služba
FD/0169/1401/2014Alexander Maďar20020.4.divadelné predstavenie pre deti
FD/0170/14201426JJJ, s.r.o.105,128.5.drevené laty
FD/0171/14201410260JV Intersad s.r.o.2859,9528.4.normandská jedľa
FD/0172/141141461ISPA s.r.o.3628.4.tlač papierových bilboardov
FD/0173/14892014XLinebus s.r.o.30030.4.doprava autobusom
FD/0174/140022014NM Code s.r.o.40415.4.výtvarno-grafické práce 700 výr.
FD/0175/14201409Ing. Arch. Ladislav Slabey98013.5.PD na stavbu - chodníky Pútnická, Tešedíkova
FD/0176/14012140029Auto-AZ s.r.o.281,1521.4.pneuservis
FD/0177/140141035686ASA s.r.o.476,0514.4.odpad
FD/0178/147403756271Slovak Telekom4495.5.telef. poplatky
FD/0179/146760710294Slovak Telekom160,6217.4.telef. poplatky
FD/0180/14012140042Auto-AZ s.r.o.131,4725.4.výmena bŕzd
FD/0181/1414403483B2B partner s.r.o.181,201.5.lavica s vešiakom
FD/0182/1414041515Nubium3624.4.tlač plagátov
FD/0183/141141249ISPA s.r.o.21628.4.prenájom reklamnej plochy
FD/0184/142014041Komedia s.r.o.36622.4.grafické práce jarná akcia
FD/0185/142014046Komedia s.r.o.308,4030.4.tričká
FD/0186/142014042Komedia s.r.o.13823.4.grafické práce
FD/0187/147314030181OLO a.s.1910,7625.4.bioodpad
FD/0188/14052014Jurgass, Pavelek Ivan82529.4.revízie plynových zariadení
FD/0189/1420140420DELETE s.r.o.89014.5.servis VT
FD/0190/148Garostav420021.4.stromčeky
FD/0191/14114124091BVS102,531.5.vodné stočné
FD/0192/14141036029ASA s.r.o.1773,211.5.odpad
FD/0193/145248706245Orange77,4510.5.telef. poplatky
FD/0194/1402314Comfing s.r.o.24.553,629.5.rekonštrukcia chodníka Čsl. tankistov
FD/0195/149000744853Slovenská pošta579,6521.4.poštovné
FD/0196/141410369Starz1449.4.štartovné Devín-BA
FD/0197/142014004Agentúra PRINCEPS165015.5.zabezpečenie kultúrnych akcií
FD/0198/141Roman Hergovits15015.4.filmovanie plesu
FD/0199/1420130288BEZPO Lyžičiar Radoslav66,398.5.služby technika 11/2013
FD/0200/142147103320Webglobe85,5415.5.poplatok za www
FD/0201/142014025Branislav Kralovič - Sklenárstvo139,9226.5.zasklenie infovitríny
FD/0202/14114131522BVS127,062.6.vodné stočné
FD/0203/144760588655Slovak Telekom177,4016.5.telef. poplatky
FD/0204/14214005148ŠEVT387,529.5.kanc. potreby
FD/0205/14042014NMcode s.r.o.237,609.5.tabuľa - stavanie mája
FD/0206/14052014NMcode s.r.o.139,2012.5.plagáty - stavanie mája
FD/0207/14012140049Auto - AZ s.r.o.93,0120.5.oprava auta
FD/0208/14201453Bohumil Federl30612.5.výmena el. ohrievača vody
FD/0209/14201420838STOMEX s.r.o.192,7226.5.pracovné odevy
FD/0210/140114053724Le Cheque Dejeuner s.r.o.2931,1614.5.stravné lístky zamestnanci
FD/0211/141434Vľúdnosť - Venia n.o.936,309.5.opatrovateľská služba
FD/0212/14141036217ASA s.r.o.272,6714.5.odpad
FD/0213/147437675884ZSE a.s.50,6016.5.elektrina
FD/0214/147437676460ZSE a.s.10016.5.elektrina
FD/0215/147437671374ZSE a.s.38,5116.5.elektrina
FD/0216/147437670881ZSE a.s.371,0816.5.elektrina
FD/0217/14761711542Slovak Telekom158,1017.5.telef. poplatky
FD/0218/147437659266ZSE a.s.723,1416.5.elektrina
FD/0219/1420140100BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3915.5.služby technika 04/2014
FD/0220/142142006393ŠEVT514,656.6.kancelárske potreby
FD/0221/142140901425NEPA Slovakia s.r.o.227,8114.5.kopírovanie
FD/0222/142140901426NEPA Slovakia s.r.o.222,1714.5.kopírovanie
FD/0223/1432052014Ekocentrum Kadlečovič172,8014.5.poplatky zberný dvor bioodpad
FD/0224/1433052014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.5.poplatky zberný dvor
FD/0225/147437673575ZSE a.s.10,6616.5.elektrina
FD/0226/141014086NO Opatrovateľka1618,8814.5.opatrovateľská služba
FD/0227/14914Paták Peter1429,6814.5.záhradnícke služby
FD/0228/149000751547Slovenská pošta611,3024.5.poštové
FD/0229/142146031276Hl. m. SR Bratislava39,8423.5.poplachy
FD/0230/143414059257Hl. m. SR Bratislava92,9020.5.odpad
FD/0231/147314040269OLO a.s.5627,2812.6.odpad
FD/0232/147314040278OLO a.s.1723,3728.5.bioodpad
FD/0233/142014173BOBO345,6026.5.infotabuľky
FD/0234/142146031039Hl. m. SR Bratislava19,9221.5.monitorovanie EZS
FD/0235/142146031194Hl. m. SR Bratislava51,7821.5.monitorovanie EZS
FD/0236/142146030995Hl. m. SR Bratislava51,7821.5.monitorovanie EZS
FD/0237/142146030999Hl. m. SR Bratislava39,8321.5.monitorovanie EZS
FD/0238/147228098969SPP distribúcia a.s.49315.5.plyn
FD/0239/144414051072RWE Gas SK111519.5.plyn
FD/0240/14032014Miroslav Smolinský PROMIS4922,8020.5.oprava strechy ŠJ
FD/0241/14552014JOVACO1006.6.služby na úseku CO
FD/0242/14142014ArtGeo s.r.o.15021.5.geodetické zameranie
FD/0243/141114022SHdesign s.r.o.20025.5.reklamné spoty
FD/0244/141062014EKO Holding Slovakia s.r.o.36025.5.prenájom pódia - stavanie máje
FD/0245/147761589320Slovak Telekom180,0619.5.telef. poplatky
FD/0246/14052014NM Code s.r.o.139,2012.5.letáky do MHD stavanie máje
FD/0247/14042014NM Code s.r.o.237,609.5.tabuľa - stavanie máje
FD/0248/14012140055Auto-AZ s.r.o.68,785.6.oprava auta
FD/0249/140090140430AFY s.r.o.171614.5.Naša Bystrica 3/2014
FD/0250/140141036536ASA s.r.o.603,112.6.odpad
FD/0251/147404743521Slovak Telekom4493.6.telef. poplatky
FD/0252/142014102254STRABAG s.r.o.2419,1019.6.dodávka betónu - prestrešenie ihriska
FD/0253/141408001Richard Máťoš BKP Okná dvere14.807,725.6.záloha na okná ZŠ
FD/0254/1432014Martin Prokop985,802.6.elektroinštalačné práce
FD/0255/145252502265Orange147,309.6.telef. poplatky
FD/0256/1482014Peter Drahoš - KomSis38027.5.stravovanie OVK
FD/0257/143714070311Hl. m. SR Bratislava92,9014.6.poplatok za odpady
FD/0258/1420140513DELETE, s.r.o.46413.6.servis VT, spracovanie dát
FD/0259/142141115754SOZA20,4014.6.autorská odmena Deň matiet
FD/0260/14622014JOVACO10030.6.služby na úseku CO
FD/0261/147448209737ZSE a.s.50,6016.6.elektrina
FD/0262/147448210279ZSE a.s.10016.6.elektrina
FD/0263/141014119NO Opatrovateľka1725,8313.6.opatrovateľská služba
FD/0264/147448205300ZSE a.s.38,5116.6.elektrina
FD/0265/147448207474ZSE a.s.10,5616.6.elektrina
FD/0266/147448193278ZSE a.s.723,1416.6.elektrina
FD/0267/147448204808ZSE a.s.371,0816.6.elektrina
FD/0268/14201407216Petit press a.s.85,509.6.SME, .týždeň
FD/0269/141444Vľúdnosť - Venia n.o.1004,509.6.opatrovateľská služba
FD/0270/144474083254RWE Gas Slovakia111517.6.plyn
FD/0271/145762595920Slovak Telekom188,6417.6.telef. poplatky
FD/0272/1420140121BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3912.6.služby technika BEZPO
FD/0273/142014206BOBO11110.6.tlač letákov
FD/0274/14072014NM Code s.r.o.339,6014.6.tlač skladačiek
FD/0275/14140100126BKP Elektro57610.6.demontáž osvetlenia
FD/0276/14139048644TOI TOI7210.6.toaletná kabína
FD/0277/142014104Asanačná s.r.o.3006.6.deratizácia
FD/0278/1415/14Paták Peter564,726.6.záhradnícke služby
FD/0279/142014212BOBO41,7812.6.tlačové služby
FD/0280/141560000824Centrum polygrafických služieb46,1326.6.tlačivá matrika
FD/0281/1403014COMFING s.r.o.4355,4018.6.oprava výtlkov MK
FD/0282/1439062014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.6.služby zberný dvor
FD/0283/1440062014Ekocentrum Kadlečovič183,6016.6.služby bioodpad
FD/0284/1401062014Akad. sochár V. Bojňanský1200024.6.plastika Petra a Pavla
FD/0285/14614Moravčík Jaroslav Mgr.190012.6.tanečná produkcia Stavanie mája
FD/0286/14001407OCKON s.r.o.283818.6.práce prekrytie ihriska
FD/0287/140314Velvet - Hammer Roman Hanúsek100016.6.reštauračné práce
FD/0288/147193136278SPP49315.6.plyn
FD/0289/142141116256SOZA12019.6.licenčná odmena
FD/0290/142140901790NEPA Slovakia s.r.o.114,7713.6.kopírovanie
FD/0291/142140901795NEPA Slovakia s.r.o.87,2213.6.kopírovanie
FD/0292/142014240BOBO7525.6.tlač plagátov
FD/0293/1420140608DELETE, s.r.o.40826.6.tonery
FD/0294/147314050344OLO a.s.1449,9123.6.odpad
FD/0295/142014102554STRABAG s.r.o.373,988.6.výkon čerpadla - prestrešenie ihriska
FD/0296/142141117053SOZA4827.6.autorská odmena MDD
FD/0297/1403314COMFING s.r.o.407426.6.oprava výtlkov
FD/0298/142762717660Slovak Telekom160,6017.6.telef. poplatky
FD/0299/14141036740ASA657,8914.6.odpad
FD/0300/142146031589Hl. m. SR Bratislava19,9224.6.poplachy
FD/0301/142146031405Hl. m. SR Bratislava19,9223.6.monitorovanie EZS
FD/0302/141492014Aluwin s.r.o.338,4012.6.montáž žalúzií
FD/0303/149000758668Slovenská pošta711,8522.6.poštovné
FD/0304/142142008171ŠEVT267,3130.6.kanc. potreby
FD/0305/14114140143BVS135,971.7.vodné stočné
FD/0306/142146031541Hl. m. SR Bratislava51,7823.6.monitorovanie EZS
FD/0307/142146031464Hl. m. SR Bratislava51,7823.6.monitorovanie EZS
FD/0308/142146031510Hl. m. SR Bratislava39,8323.6.monitorovanie EZS
FD/0309/14340614Prima2001.7.kosenie plôch pri ceste
FD/0310/14350614Prima3601.7.kosenie plôch
FD/0311/1420140066VITA software s.r.o.97,8026.6.technická podpora SW Stavebného úradu
FD/0312/14346414Good Ad s.r.o.102617.6.príprava a tlač Naša Bystrica
FD/0313/14201406Záthurecký Matej MATKON80017.6.obytný kontajner
FD/0314/142014072Autoservis - Žužič Miloš280,803.7.montáž zabezpečovacieho zar. multikára
FD/0315/142014041DEKOS Bratislava1671,129.7.rekonštrukcia ihriska v areáli ZŠ
FD/0316/142014038DEKOS Bratislava1176,539.7.rekonštrukčné práce ihriska v areáli ZŠ
FD/0317/142014040DEKOS Bratislava2001,949.7.montáž ihriska v areáli ZŠ
FD/0318/142014039DEKOS Bratislava1361,939.7.rekonštrukcia detského ihriska
FD/0319/14114140143BVS135,971.7.vodné stočné
FD/0320/142140902527NEPA Slovakia s.r.o.211,8114.7.kopírovanie
FD/0321/142140902526NEPA Slovakia s.r.o.237,1714.7.kopírovanie
FD/0322/144480158916RWE Gas Slovakia111515.7.plyn
FD/0323/142414Paták Peter1344,7214.7.záhradnícke služby
FD/0324/142014263BOBO182,4015.7.samolepka 700 výr.
FD/0325/1414454Kníhtlač Gertgofer51,6014.7.tlač pochvalných listov
FD/0326/14192014OZ Mažoretky Bratislava28014.7.vystúpenie
FD/0327/141452Vľúdnosť - Venia n.o.1209,659.7.opatrovateľská služba
FD/0328/14292014ML - Audit168011.7.overenie ÚZ 2013
FD/0329/1420140613DELETE, s.r.o.48814.7.servis VT
FD/0330/142014089INTERACTIV.ME, s.r.o.1207.7.balík SMS
FD/0331/140141037056ASA717,422.7.odpad
FD/0332/147405723107Slovak Telekom4493.7.telef. poplatky
FD/0333/142142008894ŠEVT284,4014.7.kanc. potreby
FD/0334/142014260BOBO5010.6.tlač, nálepky
FD/0335/14092014NMcode s.r.o.32410.7.pozvánky hrubé hody
FD/0336/14102014NMcode s.r.o.169,2010.7.obálky razidlo reliéfne 700 výr.
FD/0337/142014128STANSERVIS s.r.o.19404.7.drevené stánky
FD/0338/146014000623Copygraf s.r.o.336.7.plachta na roll-up
FD/0339/1450072014Ekocentrum Kadlečovič158,4014.7.zberný dvor bioodpad
FD/0340/1414063101NUBIUM12010.7.prenájom rekl. panela
FD/0341/14139050665TOI TOI728.7.toaletná kabína
FD/0342/141572014Andra - vzdelávacie centrum40024.7.zostavenie konsol. účt. uzávierky
FD/0343/14102014Fotoateliér EOS34017.7.reprodukcie obrazov
FD/0344/141014140NO Opatrovateľka1874,4814.7.opatrovateľská služba
FD/0345/1497636066436Slovak Telekom177,9817.7.telef. poplatky
FD/0346/142014257BOBO3010.7.tlač etikiet
FD/0347/14822014JOVACO10031.7.služby na úseku CO
FD/0348/145256218829Orange68,2410.7.telef. poplatky
FD/0349/147303060815SPP49321.7.plyn
FD/0350/1449072014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.7.služby zberný dvor
FD/0351/1420140149BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3913.7.služby technika BEZPO
FD/0352/14114144635BVS59,7017.7.vodné stočné
FD/0353/14114144354BVS57,9217.7.vodné stočné
FD/0354/147437837581ZSE energia a.s.50,6015.7.elektrická energia
FD/0355/147437833976ZSE energia a.s.10,6615.7.elektrická energia
FD/0356/147437831038ZSE energia a.s.38,5115.7.elektrická energia
FD/0357/147418767033ZSE energia a.s.10015.7.elektrická energia
FD/0358/147437829924ZSE energia a.s.371,0815.7.elektrická energia
FD/0359/147437812740ZSE energia a.s.723,1415.7.elektrická energia
FD/0360/1419KMgr. Marián Polák1309.7.kosenie pozemkov
FD/0361/142014256BOBO42010.7.infotabuľa na pódium stavanie mája
FD/0362/1420140008Agentúra PRINCEPS249015.7.Cyrano z predmestia - Hody
FD/0363/143414111179Hl. m. SR Bratislava116,1320.7.odpad
FD/0364/140514VELVET HAMMER Roman Hanúsek12530.6.zabezpečenie akcie Na kovárni - hody
FD/0365/14140380CBS s.r.o.21624.7.maľovaná cyklomapa
FD/0366/1420140001S.A.F. Košúty20010.7.branno-športová akcia
FD/0367/141140001Klub priateľov vojenskej histórie259,858.7.akcia deň detí
FD/0368/14141037261ASA490,7514.7.odpad
FD/0369/142142009371ŠEVT102,048.8.čistiace potreby
FD/0370/141401039Richard Máťoš BKP okná-dvere18659,2025.7.dodávka a montáž okien na ZŠ
FD/0371/149000765883Slovenská pošta586,3521.7.poštové služby
FD/0372/14763730136Slovak Telekom164,0417.7.telef. poplatky
FD/0373/142146031776Hl. m. SR Bratislava51,7821.7.monitorovanie EZS
FD/0374/142146031780Hl. m. SR Bratislava39,8321.7.monitorovanie EZS
FD/0375/142146031735Hl. m. SR Bratislava19,9221.7.monitorovanie EZS
FD/0376/142146031689Hl. m. SR Bratislava51,7821.7.monitorovanie EZS
FD/0377/1415072014Mgr. Marián Polák50025.7.kosenie pozemkov
FD/0378/1420140133Slovenský zväz telesne postihnutých3524.7.poplatok za vydanie rozhodnutia
FD/0379/1412014Miroslav Smolinský - PROMIS3251.8.oprava strechy na HZ
FD/0380/147314060430OLO1662,3525.7.bioodpad
FD/0381/142141120138SOZA12029.7.autorská odmena
FD/0382/14212MČ BA - Karlova ves48,7523.7.lekárske posudky
FD/0383/1414071210LIVONEC s.r.o.208,4630.7.kontrola a oprava has. prístrojov
FD/0384/1414120009S.R.S. LIGHT DESIGN150024.7.ozvučenie a osvetlenie - hody
FD/0385/1414041Ing. Viliam Slamka21016.8.proj. dopr. značenia
FD/0386/140814Velvet hammer - Roman Hanúsek150025.7.kováčske práce - nápis Záhorská bystrica
FD/0387/140714Velvet hammer - Roman Hanúsek105025.7.reštauračné práce - oplotenie pomníka
FD/0388/14214136986BVS145,4024.7.vodné stočné
FD/0389/14
FD/0390/14114146957BVS16,7814.7.vodné stočné
FD/0391/140132014NM CODE s.r.o.207,8010.7.grafické práce - ďakovné listy, ocenenia
FD/0392/14112014NM CODE s.r.o.299,2215.7.obálky, pozvánky
FD/0393/14092014NM CODE s.r.o.211,4030.6.grafický návrh
FD/0394/142014111556Technická inšpekcia21631.7.posudok PD športová hala
FD/0395/14140100180BKP Elektro4526,1624.7.osvetlenie Strmé vŕšky
FD/0396/14201402Iveta Žužičová5446.8.výzdoba sály - oceňovanie občanov
FD/0397/14114148277BVS225,1322.7.vodné stočné
FD/0398/14114146912BVS12,356.8.vodné stočné
FD/0399/14122014NM CODE s.r.o.789,6029.7.potlač tašiek, kartičiek 700 výr.
FD/0400/14132014NM CODE s.r.o.963,6031.7.ďakovné listy a obaly
FD/0401/14201407302AGROKARPATY s.r.o.116,1316.8.čaj do darč. balíkov
FD/0402/142014E02010REPRE s.r.o.447,966.8.tričká s potlačou
FD/0403/142014E02009REPRE s.r.o.339,246.8.tričká s potlačou
FD/0404/14201402019REPRE s.r.o.5166.8.polokošele s potlačou 700 výr.
FD/0405/147406698043Slovak Telekom4494.8.telef. poplatky
FD/0406/140141037657ASA821,984.8.odpad
FD/0407/141463Vľúdnosť Venia n.o.969,7014.8.opatrovateľská služba
FD/0408/1414073480NUBIUM1021.8.bilboard
FD/0409/14262014Tomáš Orosz619,684.8.ohňostroj
FD/0410/1414003KORKY s.r.o.249029.7.repasácia čerpacieho systému
FD/0411/142141119956SOZA3626.7.autorská odmena MR
FD/0412/145260002814ORANGE68,609.8.telef. poplatky
FD/0413/1420140707DELETE, s.r.o.651,2014.8.servis VT
FD/0414/14112014Peter Drahoš - KomSis1536,9030.7.občerstvenie
FD/0415/1458082014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.8.služby zberný dvor
FD/0416/1459082014Ekocentrum Kadlečovič172,8014.8.zberný dvor bioodpad
FD/0417/14140100196BKP Elektro18257,724.8.rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ
FD/0418/142014304BOBO7214.8.tlač vstupeniek RND
FD/0419/14756414GooD Ad s.r.o.100824.7.noviny Naša Bystrica
FD/0420/145914033054Poradca podnikateľa s.r.o.608.8.zbierka zákonov 2014 - 3. preddavok
FD/0421/14139052649TOI TOI725.8.toaletná kabína
FD/0422/141012014JV VODOZ3148,5618.8.vodorovné dopr. značenie
FD/0423/1442014OCKON s.r.o.65222,4931.8.prekrytie ihriska
FD/0424/148401064660Le Cheque Dejeuner2931,1612.8.stravné lístky
FD/0425/141114055SHdesign s.r.o.70011.8.promo video 700 výr.
FD/0426/1420140724Adriana Arnoldová2405.8.odznaky - erb ZB 700 výr.
FD/0427/14201426LAMI foto25531.7.fotografovanie, propag. materiál
FD/0428/14140125Slovenská chránená dieľňa1038,5824.8.propagačné predmety 700 výr.
FD/0429/144447035549RWE Gas Slovakia111518.8.plyn
FD/0430/147418879162ZSE Energia a.s.371,0815.8.elektrina
FD/0431/147418879647ZSE Energia a.s.38,5115.8.elektrina
FD/0432/1420140181BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3812.8.služby techniky BEZPO
FD/0433/14892014JOVACO10030.8.služby na úseku CO
FD/0434/148764753145Slovak Telekom175,8718.8.telef. poplatky
FD/0435/14772014Ján Mrázek16015.8.dopravné - Gottlesbrun
FD/0436/148340140949Wolters Kluwer s.r.o.7221.8.účtovníctvo Ropo
FD/0437/1414406799B2B Partner s.r.o.9021.8.vozík na stoh. stoličky
FD/0438/143014Paták Peter439,6818.8.záhradnícke služby
FD/0439/143414122269Hl. m. SR Bratislava92,9020.8.poplatok za odpady
FD/0440/14114156157BVS245,2025.8.vodné stočné
FD/0441/147314070529OLO176721.8.bioodpad
FD/0442/142141106124Webglobe23,9018.8.doména
FD/0443/141014166NO Opatrovateľka1956,1514.8.opatrovateľská služba
FD/0444/142014354NIVEL PLUS s.r.o.36021.8.inzercia Bratislavské noviny
FD/0445/147418884536ZSE Energia a.s.10015.8.elektrina
FD/0446/147418884013ZSE Energia a.s.50,6015.8.elektrina
FD/0447/147418881792ZSE Energia a.s.10,6615.8.elektrina
FD/0448/142140902992NEPA Slovakia s.r.o.167,7014.8.koprírovanie
FD/0449/142140902993NEPA Slovakia s.r.o.118,6014.8.koprírovanie
FD/0450/147418867818ZSE Energia a.s.723,1415.8.elektrina
FD/0451/141764865827Slovak Telekom146,6218.8.telef. poplatky
FD/0452/140141037732ASA66214.8.odpad
FD/0453/142146032055Hl.m. SR Bratislava51,7822.8.monitorovanie EZS
FD/0454/142146031929Hl.m. SR Bratislava39,8322.8.monitorovanie EZS
FD/0455/142146031925Hl.m. SR Bratislava51,7822.8.monitorovanie EZS
FD/0456/142146032002Hl.m. SR Bratislava19,9222.8.monitorovanie EZS
FD/0457/14MG/2014Ing. Stanislav Kurbel75013.8.magnetky 700. výr.
FD/0458/140141038129ASA551,102.9.odpad
FD/0459/1414084124NUBIUM541.9.tlač plagátov
FD/0460/142141500100SOZA203.9.pokuta za nedodanie repetroáru
FD/0461/14140100217BKP Elektro1533,4828.8.elektroinš. práce
FD/0462/147124902371SPP49320.8.plyn
FD/0463/142014317BOBO337,2027.8.banner hody
FD/0464/14012140070AUTO-AZ s.r.o.101,381.9.oprava auta
FD/0465/149000771969Slovenská pošta889,0523.8.poštovné
FD/0466/1414083992NUBIUM30626.8.bilboard
FD/0467/1414083993NUBIUM10226.8.bilboard
FD/0468/145/43/2014VIASPOL s.r.o.20424,554.9.chodník Tešedíkova
FD/0469/147407666323Slovak Telekom468,653.9.telef. poplatky
FD/0470/145/44/2014VIASPOL s.r.o.6788,324.9.podstavec pod plastiku
FD/0471/14314478688BVS12,351.9.vodné
FD/0472/14140100223BKP Elektro3641,113.9.rekonštr. elektroinštalácie ZŠ
FD/0473/14139054820TOI TOI722.9.toaletná kabína
FD/0474/141142986ISPA s.r.o.1202.9.bilboard
FD/0475/141143187ISPA s.r.o.362.9.tlač bilboardov
FD/0476/142014063DEKOS Bratislava s.r.o.1615,4629.8.oprava súsošia
FD/0477/145263767155Orange72,589.9.telef. poplatky
FD/0478/14232014Peter Lužák523,502.9.keramika 700. výr.
FD/0479/14122014Milan Pšenica13882,8028.8.maľovanie ŽS
FD/0480/142014004Pavel Čížek150028.8.CD Bystričan
FD/0481/14320140338SINEAL s.r.o.10555,6011.9.kniha o ZB
FD/0482/1414006Iveta Procklová - LIVE120013.9.Ozvučenie Hrubé hody
FD/0483/1484073111Poradca s.r.o.58,8022.8.predpl. Poradca 2015
FD/0484/141405285800Poradca podnikateľa19,9826.8.finančný spravodajca 2015
FD/0485/143314010DEKOS Bratislava s.r.o.100009.7.rekonštrukcia ŠJ
FD/0486/143414133267Hl.m. SR Bratislava92,9020.9.opdad
FD/0487/142142011431ŠEVT521,039.9.kanc. potreby
FD/0488/1401082014Akad. sochár V. Bojňanský99007.9.plastika Petra a Pavla
FD/0489/141410375PROFINESA s.r.o.183.9.servis reg. pokladne
FD/0490/1420140813DELETE s.r.o.81214.9.servis VT a spracovanie dát
FD/0491/143717Paták Peter11738.9.záhradnícke služby
FD/0492/14021714BSK19.9.predaj hnuteľného majetku
FD/0493/145472014VIASPOL s.r.o.1661,4018.9.stavebné práce plochy pod stánky na nám.
FD/0494/147437981265ZSE Energia a.s.50,6015.9.elektrina
FD/0495/147437981780ZSE Energia a.s.10015.9.elektrina
FD/0496/1474379665152ZSE Energia a.s.723,1415.9.elektrina
FD/0497/147437976442ZSE Energia a.s.371,0815.9.elektrina
FD/0498/147437926922ZSE Energia a.s.38,5116.9.elektrina
FD/0499/144474173877RWE Gas Slovakia111515.9.plyn
FD/0500/142141125124SOZA12018.9.autorská odmena za licenciu
FD/0501/1415/2014Milan Pšenica4686,6719.9.murárske, maliarske práce ZŠ
FD/0502/141014205NO Opatrovateľka1701,6814.9.opatrovateľská služba
FD/0503/1420149005VITA software s.r.o.13028.7.účastnícky poplatok konferencia
FD/0504/14139054995TOI TOI609.9.toaletná kabína
FD/0505/142765839466Slovak Telekom141,7317.9.telef. poplatky
FD/0506/141014215NO Opatrovateľka65,7014.9.strava dôchodci
FD/0507/147313076676SPP49316.9.plyn
FD/0508/147437979060ZSE Energia a.s.10,6616.9.elektrina
FD/0509/141464Vľúdnosť Venia n.o.618,509.9.opatrovateľská služba
FD/0510/1420140201BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3912.9.služby technika BEZPO
FD/0511/14942014JOVACO1003.10.služby na úseku CO
FD/0512/1470082014Ekocentrum Kadlečovič183,6014.9.zberný dvor bioodpad
FD/0513/1469082014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.9.služby zberný dvor
FD/0514/142014337Technické služby s.r.o.72,745.9.práca s plošinou
FD/0515/142014066DEKOS Bratislava s.r.o.15775,1012.9.rekonštrukcia šk. jedálne 2. etapa
FD/0516/142014064DEKOS Bratislava s.r.o.24989,4112.9.rekonštrukcia šk. jedálne 2. etapa
FD/0517/142014065DEKOS Bratislava s.r.o.317,7112.9.rekonštrukcia šk. jedálne 2. etapa
FD/0518/14M7/2014Ing. Stanislav Kurbel75029.8.magnetky 700. výr.
FD/0519/1410/14Moravčík Jaroslav Mgr.200015.9.tanečné vystúpenie hr. hody
FD/0520/142014094Komedia s.r.o.48924.9.grafické návrhy
FD/0521/141332014JV VODOZ796,3824.9.dopravné zrkadlá
FD/0522/142092014Mgr. Art. Tomáš Molnár190016.9.reštaurovanie Pamätníka padlých
FD/0523/142014131OZ Človečina400014.9.div. predstavenie RND
FD/0524/14530814PRIMA68414.9.kosenie ihriska
FD/0525/1420140015KORKI s.r.o.25912.9.repasácia čerpacieho systému
FD/0526/141400076City TV s.r.o.3005.9.výroba a odvysielanie reportáže
FD/0527/142014335BOBO548.9.samolepky, etikety
FD/0528/142014009Václav Patejdl240013.9.hudobná produkcia
FD/0529/1420140830Juraj Burian50013.9.hudobné vystúpenie
FD/0530/1420140830Andrea Zimányiová40013.9.hudobné vystúpenie
FD/0531/1414001413DND International Slovakia59417.9.tlač citylightu
FD/0532/142530Mgr. Art. Lívia Birkušová253017.9.reštaurovanie historickej zástavy
FD/0533/1414100794CBS s.r.o.20422.9.maľovaná cyklomapa Záhorie
FD/0534/14142014Fotoateliér EOS8229.9.rámovanie obrazu
FD/0535/14140100243BKP Elektro254424.9.predĺženie VO
FD/0536/140141038253A.S.A. Slovensko s.r.o.488,6314.9.odpad
FD/0537/147314080599OLO a.s.1985,0622.9.odpad
FD/0538/141114066SHdesign s.r.o.20015.9.videoprojekcia
FD/0539/142014E02334REPRE s.r.o.386,405.9.detské tričká - prvákom
FD/0540/14140282MJM TRANS18014.9.odpad
FD/0541/1425082014Mgr. Marián Polák65019.9.kosenie pozemkov
FD/0542/142146032444Hl.m. SR Bratislava51,7816.9.monitorovanie EZS
FD/0543/142146032252Hl.m. SR Bratislava51,7816.9.monitorovanie EZS
FD/0544/142146032393Hl.m. SR Bratislava19,9216.9.monitorovanie EZS
FD/0545/142146032256Hl.m. SR Bratislava39,8316.9.monitorovanie EZS
FD/0546/142140903332NEPA Slovakia s.r.o.233,6914.9.Kopírovanie
FD/0547/142140903333NEPA Slovakia s.r.o.200,9414.9.Kopírovanie
FD/0548/149000777708Slovenská pošta664,4022.9.poštovné
FD/0549/142014341BOBO19011.9.tlač plagátov
FD/0550/1420140002GASTRO - Mečiar558,6226.9.občerstvenie - hodový futbal
FD/0551/1414107Ján Hangoni - BJH Agency40012.9.hudobná produkcia
FD/0552/142765729868Slovak Telekom176,2217.9.telef. poplatky
FD/0553/14140100255BKP Elektro17996,703.10.oprava elektroinštalácie
FD/0554/1414094629NUBIUM1021.10.prenájom reklamného panela
FD/0555/1414094630NUBIUM1381.10.prenájom panela, tlač plagátu
FD/0556/1414192Kapa Audio257,4930.9.reproduktory
FD/0557/142014285Agentúra 208561,8526.9.papierové tašky s potlačou
FD/0558/142014352BOBO8225.9.banner
FD/0559/142014124INTERACTIVE.ME12018.9.balík SMS
FD/0560/141400083City TV s.r.o.30019.9.odvysielanie reportáže
FD/0561/14580914PRIMA43226.9.hnojenie trávnatej plochy ihriska
FD/0562/142014069Dekos Bratislava s.r.o.188,3526.9.výmeny bojlera šk. jedáleň
FD/0563/147408634902Slovak Telekom4493.10.telef. poplatky
FD/0564/142142012904ŠEVT329,7522.10.kanc. potreby
FD/0565/14886414Good Ad s.r.o.132016.9.noviny Naša Bystrica
FD/0566/14140901SARPO a.s.24662,565.10.rekonštrukcia priestorov MŠ
FD/0567/142014073Dekos Bratislava s.r.o.920,7030.9.úprava terénu pod preliezkami
FD/0568/14139056875TOI TOI7230.9.toaletná kabína
FD/0569/1420140106VITA sofware s.r.o.97,8026.9.technická podpora softvéru
FD/0570/145492014VIASPOL s.r.o.1996,514.10.stavebné práce chodník Tešedíkova
FD/0571/14201402Juicy style96029.9.pódium Hrubé hody
FD/0572/145267688010Orange66,8910.10.telef. poplatky
FD/0573/142014363BOBO1803.10.tlač plagátov Slávnosti vína
FD/0574/14114164565BVS207,301.10.vodné stočné
FD/0575/14314529444BVS20,051.10.vodné stočné
FD/0576/1414084256NUBIUM182.9.tlač plagátu
FD/0577/142014384Technické služby s.r.o.52,373.10.práca s plošinou
FD/0578/1411415514Marián Šupa402,727.10.krovinorez Stiga
FD/0579/140172014NM Code s.r.o.37226.9.graf. návrhy, korektúry Hrubé hody
FD/0580/14140100441ELKOPLAST Slovakia s.r.o.285,067.10.odpadkové koše
FD/0581/1422014Siky gardens centrum s.r.o.40030.9.orez stromov
FD/0582/1414-015IngArch. Marek Kacvinský227530.9.graf. práce kniha o ZB
FD/0583/141014010MILPO1802.10.čistenie Vrbánskeho potoka
FD/0584/1433130010LINEA VERDE6014.10.maľovanie na tvár
FD/0585/143662014XLinebus s.r.o.35030.9.prepravné - Brumovice
FD/0586/142014E02638REPRE s.r.o.405,3710.10.tričká s potlačou
FD/0587/1414/74Vľúdnosť - Venia n.o.579,8515.10.opatrovateľská služba
FD/0588/143766673321Slovak Telekom176,8317.10.telef. poplatky
FD/0589/14141038693ASA665,406.10.odpad
FD/0590/1420140329PIESOK - SK49,2526.9.drvené kamenivo - hokejbalové ihrisko
FD/0591/141152014JOVACO10030.10.služby na úseku CO
FD/0592/147010515033ZSE Energia a.s.-638,2515.10.vyúčtovanie elektriny
FD/0593/1478102014Ekocentrum Kadlečovič;199,1614.10.zberný dvor
FD/0594/1479102014Ekocentrum Kadlečovič;158,4014.10.zberný dvor - bioodpad
FD/0595/1420140020KORKY s.r.o.1133,408.10.Servis závlahového systému
FD/0596/14140100256BKP Elektro21,533.10.programovanie čipov
FD/0597/1420140225BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3916.10.služby technika BEZPO
FD/0598/142140903725NEPA Slovakia s.r.o.93,8214.10.kopírovanie
FD/0599/142140903727NEPA Slovakia s.r.o.111,1014.10.kopírovanie
FD/0600/14314531660BVS15,607.10.vodné stočné
FD/0601/14314532807BVS12,357.10.vodné stočné
FD/0602/144614Paták Peter345,6013.10.záhradnícke služby
FD/0603/14022014694Centrálna nezisková spoločnosť o.z.14913.10.inter. prístup k portálu Samospráva
FD/0604/1420140916DELETE s.r.o.68014.10.tonery, servis VT
FD/0605/141560001131Centrum polygrafických služieb18,5031.10.matričné tlačivá
FD/0606/148401084363Le Cheque Dejeuner s.r.o.2931,1614.10.stravné lístky
FD/0607/141014250NO Opatrovateľka7522.10.príspevok na stravu
FD/0608/1414094926NUBIUM43,2024.10.tlač plagátov
FD/0609/142014117L-Den Slovakia799,2022,10obojstranná vitrína
FD/0610/143414167420HL.m.SR Bratislava116,1320.10.poplatok za odpad
FD/0611/147419046264ZSE Energia a.s.-638,2515.10.elektrina
FD/0612/147419047080ZSE Energia a.s.38,5115.10.elektrina
FD/0613/147419049687ZSE Energia a.s.10,6615.10.elektrina
FD/0614/147419052409ZSE Energia a.s.50,6015.10.elektrina
FD/0615/147419053000ZSE Energia a.s.10015.10.elektrina
FD/0616/145542014VIASPOL s.r.o.993,7324,10,úprava MK
FD/0617/141014227NO Opatrovateľka1624,0514.10.opatrovateľská služba
FD/0618/140141038790ASA798,4714.10.odpad
FD/0619/142141128599SOZA12025.10.autorská odmena Slávnosti vína
FD/0620/14141001Tibor Pápay47418.10.oprava dverí a zárubní
FD/0621/14911400573ARES s.r.o.140,4021.10.revízia schodiskovej plošiny
FD/0622/142146032868HL.m.SR Bratislava19,9227.10.poplachy
FD/0623/142146032809HL.m.SR Bratislava51,7823.10.monitorovanie EZS
FD/0624/142146032808HL.m.SR Bratislava51,7823.10.monitorovanie EZS
FD/0625/142146032830HL.m.SR Bratislava39,8323.10.monitorovanie EZS
FD/0626/142146032751HL.m.SR Bratislava19,9223.10.monitorovanie EZS
FD/0627/149766783349Slovak Telekom146,0817.10.telef. poplatky
FD/0628/149000785454Slovenská pošta586,8521.10.poštovné
FD/0629/147438055190ZSE Energia a.s.723,1415.10.elektrická energia
FD/0630/141406692200Poradca podnikateľa112,8624.10.zbierka zákonov 2015 1.predd.
FD/0631/141407122200Poradca podnikateľa108,9724.10.ÚZZ 2015 1.predd.
FD/0632/142142014513ŠEVT366,3030.11.kancelársky a hygienický tovar
FD/0633/147409600035Slovak Telekom44929.10.telef. poplatky
FD/0634/14141039206ASA Slovensko s.r.o.434,963.11.odpad
FD/0635/147314090700OLO a.s.1741,1529.10.odpad
FD/0636/141066414Good Ad s.r.o.132014.10.tlač Naša Bystrica
FD/0637/14114173852BVS309,8331.10.vodné stočné
FD/0638/14139059216TOI TOI7228.10.toaletná kabína
FD/0639/14022014Jozef Bezák90031.10.drevený vláčik na detské ihrisko
FD/0640/148402000661Le Cheque Dejeuner s.r.o.1763,4010.11.darčekové kupóny
FD/0641/14214073Kelcom73,825.11.kontrola systému EZS
FD/0642/147314100721OLO a.s.149,8324.11.bioodpad
FD/0643/144230002594RWE Gas Slovakia-40,1010.11.vyúčtovanie plyn
FD/0644/147441188071SPP Distribúcia a.s.-1362,516.11.vyúčtovanie plyn
FD/0645/14314580709BVS12,356.11.vodné stočné
FD/0646/145271667408Orange66,899.11.telef. poplatky
FD/0647/14320140425SINEAL s.r.o.1592,2527.11.kniha o Záhorskej Bystrici
FD/0648/140914Velvet Hammer - Roman Hanúsek200010.11.kováčske práce
FD/0649/14782014X LINEBUS s.r.o.11015.4.prepravné náklady
FD/0650/1420141014DELETE s.r.o.63214.11.servis VT, tonery
FD/0651/140192014NM Code s.r.o.319,807.11.grafické návrhy
FD/0652/142014044Smaltovňa Mišík225,3010.11.orientačné čísla
FD/0653/142014045Smaltovňa Mišík13,6013.11.orientačné čísla
FD/0654/1489102014Ekocentrum Kadlečovič172,8014.11.zberný dvor bioodpad
FD/0655/1488102014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.11.zberný dvor
FD/0656/1422014František Maroš1159,8014.11.murárske práce
FD/0657/141014281NO Opatrovateľka2013,8014.11.opatrovateľská služba - strava
FD/0658/1414,82Vľúdnosť- Venia n.o.248,4017.11.opatrovateľská služba
FD/0659/1420140254BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3913.11.služba technika BEZPO
FD/0660/144514Paták Peter351,2019.11.záhradnícke služby
FD/0661/143414178583Hl.m. SR Bratislava92,9020.11.miestny poplatok US odpady
FD/0662/144420119796RWE Gas Slovakia119518.11.plyn
FD/0663/142014031Združenie šermiarov historickými zbraňami150012.11.predstavenie v rámci osláv 700.výr.
FD/0664/147438150846ZSE Energia50,6017.11.el. energia
FD/0665/147438150846ZSE Energia371,0817.11.el. energia
FD/0666/147438156064ZSE Energia10017.11.el. energia
FD/0667/147438151322ZSE Energia38,5117.11.el. energia
FD/0668/147438153422ZSE Energia10,6617.11.el. energia
FD/0669/142140904090NEPA Slovakia235,6014.11.kopírovanie
FD/0670/142140904067NEPA Slovakia118,8014.11.kopírovanie
FD/0671/147223227922SPP - distribúcia a.s.45918.11.plyn
FD/0672/147438139750ZSE Energia723,1417.11.el. energia
FD/0673/141222014JOVACO10017.11.služby na úseku CO
FD/0674/14152014Peter Drahoš - KomSis530,5017.11.občerstvenie - Hubert
FD/0675/142146033184Hlavné mesto SR Bratislava219,1225.11.poplachy
FD/0676/143767761342Slovak Telekom141,6818.11.telef. poplatky
FD/0677/149000792081Slovenská pošta839,4022.11.poštovné
FD/0678/14114181360BVS187,2424.11.vodné, stočné
FD/0679/14139060910TOI TOI5418.11.toal. kabína
FD/0680/142146033137Hlavné mesto SR Bratislava39,8321.11.monitorovanie EZS
FD/0681/142146033133Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.11.monitorovanie EZS
FD/0682/142146033008Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.11.monitorovanie EZS
FD/0683/142146033055Hlavné mesto SR Bratislava19,9221.11.monitorovanie EZS
FD/0684/1452560660Poradca podnikateľa s.r.o.59,2025.11.publikácia
FD/0685/1499754639Poradca s.r.o.6625.11.publikácia
FD/0686/14140001Spevácky zbor Apollo10014.11.vystúpenie Scholla Gregoriana
FD/0687/14162014Peter Drahoš - KomSis472,8021.11.stravovanie - voľby
FD/0688/142142016377ŠEVT262,0719.12.kanc. potreby
FD/0689/14141039440A.S.A. Slovakia610,4214.11.odpad
FD/0690/142014169INTERACTIV.ME s.r.o.24018.11.balík SMS
FD/0691/14012140102AUTO-AZ s.r.o.404,754.12.servis auta Piaggio
FD/0692/140312014LINSTING - Ing. Linkayová25202.12.inžiniering
FD/0693/142014442BOBO97,2026.11.tlač. služby
FD/0694/140141039708A.S.A. Slovensko s.r.o.302,945.12.odpad
FD/0695/1462GAROSTAV71,203.12.ošetrenie trávnika
FD/0696/142143100654SOZA119,823.12.autorská odmena
FD/0697/14201502185Petitpress a.s.128,252.12.Hospodárske noviny
FD/0698/14314628561BVS12,352.12.vodné stočné
FD/0699/147314100796OLO a.s.2210,4528.11.odpad
FD/0700/147314100787OLO a.s.5659,6812.12.odpad
FD/0701/141146414Good Ad s.r.o.180015.11.Naša Bystrica
FD/0702/147410563761Slovak Telekom4493.12.telef. poplatky
FD/0703/145590017778Ives25,093.12.CD
FD/0704/145914056921Poradca podnikateľa s.r.o.7627.11.publikácia
FD/0705/14AUTO-AZ s.r.o.129,1811.12.výmena pneumatík
FD/0706/145275656038Orange182,4510.12.telef. poplatky
FD/0707/1420141127DELETE s.r.o.32014.12.servis PC
FD/0708/142014454BOBO95,098.12.pečiatky
FD/0709/14632014ML-audit72016.12.KÚZ
FD/0710/14144031CSAKOM s.r.o.403,204.12.servis multikára
FD/0711/14201400806Slovenská národná knižnica66,394.12.servisné poplatky
FD/0712/141401801000FERMATA a.s.508,142.12.CD Za našim huménkem
FD/0713/141014314NO Opatrovateľka1861,7516.12.opatrovateľská služba
FD/0714/141302014JOVACO10015.12.služby na úseku CO
FD/0715/141492Vľúdnosť-Venia n.o.220,808.12.opatrovateľská služba
FD/0716/142014332DOP-KONT s.r.o.1443.12.odpad
FD/0717/14154000240Muziker a.s.99918.12.digitálne piáno
FD/0718/1497122014Ekocentrum - Kadlečovič183,6014.12.zberný dvor
FD/0719/1496122040Ekocentrum - Kadlečovič199,1615.12.zberný dvor
FD/0720/145514Paták Peter581,6010.12.záhradnícke služby
FD/0721/143414191294Hl.m. SR Bratislava92,9020.12.poplatok za odpad
FD/0722/147208286156SPP Distribúcia a.s.45915.12.plyn
FD/0723/148768710610Slovak Telekom184,6817.12.telef. poplatky
FD/0724/142014E03701REPRE s.r.o.230,2818.12.darčeky, reflexné vesty
FD/0725/142140904423NEPA Slovakia s.r.o.84,8514.12.kopírovanie
FD/0726/14NEPA Slovakia s.r.o.217,9314.12.kopírovanie
FD/0727/1414101369CBS s.r.o.112,8018.12.maľovaná mapa
FD/0728/1420140222VITA software s.r.o.97,8019.12.technická podpora SW
FD/0729/1420140275BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3912.12.služby technika Bezpo
FD/0730/148401101452Le Cheque Dejeuner s.r.o.2931,1622.12.stravné lístky zamestnanci
FD/0731/14012140109AUTO-AZ s.r.o.297,1023.12.servis auta
FD/0732/144464140513RWE Gas Slovakia120015.12.plyn
FD/0733/1462014Deti a umenie n.f.50015.12.hudobné vystúpenie
FD/0734/14141200109Lektorka s.r.o.70022.12.jazykový kurz žiaci ZŠ
FD/0735/147010524454ZSE Energia a.s.-894,2519.12.el. energia
FD/0736/1414/00803137FERMATA a.s.521,9818.12.CD Za našim huménkem
FD/0737/142014470BOBO6225.12.tlač. služby
FD/0738/142014084Kominárstvo s.r.o.7519.12.revízia komínov
FD/0739/1420140200OSVETLENIE s.r.o.230025.12.montáž a demontáž vianočného osvetlenia
FD/0740/147314110850OLO a.s.1693,5218.12.odpad
FD/0741/140141039878A.S.A. Slovensko s.r.o.455,4514.12.odpad
FD/0742/144768710614Slovak Telekom143,1217.12.telef. poplatky
FD/0743/142014505Agentúra 208186,9023.12.novoročné pozdravy
FD/0744/1490GAROSTAV176,8023.12.zimná údržba závlahy
FD/0745/142146033451Hl.m. SR Bratislava51,7819.12.monitorovanie EZS
FD/0746/142146033452Hl.m. SR Bratislava51,7819.12.monitorovanie EZS
FD/0747/142146033315Hl.m. SR Bratislava19,9219.12.monitorovanie EZS
FD/0748/142146033497Hl.m. SR Bratislava19,9219.12.monitorovanie EZS
FD/0749/142146033203Hl.m. SR Bratislava39,8319.12.monitorovanie EZS
FD/0750/149000799936Slovenská pošta697,3521.12.poštovné
FD/0751/140056Milan Bilačič - TRAK-BAG72024.12.zemné práce
FD/0752/14141434TOPSET37,8025.12.aktualizácie na CD
FD/0753/14552014Tomáš Orosz696,0926.12.ohňostroj
FD/0754/14140100367BKP Elektro279,1225.12.elektroinštalačné práce
FD/0755/14140100366BKP Elektro2915,1425.12.bleskozvod hokejbalové ihrisko
FD/0756/14141040192A.S.A. Slovensko s.r.o.173,3630.12.odpad
FD/0757/1419755442ECOPRESS a.s.197,5030.12.Hospodárske noviny
FD/0758/142014395Asanačná s.r.o.3004.1.2015deratizácia
FD/0759/142014095Mária Kulifajová12022.12.grafika CD
FD/0760/14172014Peter Drahoš - KomSis330,1529.12.vianočná večera - osamelí
FD/0761/14182014Peter Drahoš - KomSis51229.12.občerstvenie - Vianoce
FD/0762/14214128Komedia s.r.o.90030.12.kalendár - tlač
FD/0763/14214217Komedia s.r.o.42030.12.grafické práce
FD/0764/14214129Komedia s.r.o.37230.12.grafické práce
FD/0765/145279686384ORANGE100,689.1.2015telef. poplatky
FD/0766/147140816487ZSE Energia a.s.359,4414.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0767/147102268372ZSE Energia a.s.125,1514.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0768/147190671437ZSE Energia a.s.-268,8614.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0769/147170721006ZSE Energia a.s.396,1114.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0770/147240530491ZSE Energia a.s.165,4114.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0771/147150766968ZSE Energia a.s.107,6914.1.2015vyúčtovanie elektriny
FD/0772/144410182256RWE gas Slovakia119514.1.2015plyn
FD/0773/1420140298BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3914.1.2015služby technika BEZPO
FD/0774/149000802985Slovenská pošta32,875.1.2015tlač post. poukážok
FD/0775/14376965012Slovak Telekom175,7919.1.2015telef. poplatky
FD/0776/1414126863NUBIUM10230.12.prenájom rekl. panela
FD/0777/141506414Good Ad s.r.o.19802.1.2015tlač novín Naša Bystrica
FD/0778/142014069Smaltovňa Mišík12,3031.12.výroba orientačného čísla
FD/0779/147411528142Slovak Telekom4495.1.2015telef. poplatky
FD/0780/14114190392BVS189,4731.12.vodné, stočné
FD/0781/14314680338BVS15,6031.12.vodné, stočné
FD/0782/14314677544BVS20,0531.12.vodné, stočné
FD/0783/1420141211DELETE, s.r.o.444,8014.1.2015servis VT
FD/0784/142140904623NEPA Slovakia s.r.o.23,7214.1.2015kopírovanie
FD/0785/142140904624NEPA Slovakia s.r.o.68,6814.1.2015kopírovanie
FD/0786/14105122014Ekocentrum Kadlečovič199,1614.1.2015zberný dvor
FD/0787/1414104Vľúdnosť - Venia n.o.25214.1.2015opatrovateľská služba
FD/0788/149769659016Slovak Telekom142,8719.1.2015telef. poplatky
FD/0789/142146033716Hlavné mesto SR Bratislava19,927.1.2015monitorovanie EZS
FD/0790/142146033673Hlavné mesto SR Bratislava39,837.1.2015monitorovanie EZS
FD/0791/142146033669Hlavné mesto SR Bratislava51,787.1.2015monitorovanie EZS
FD/0792/142146033668Hlavné mesto SR Bratislava51,787.1.2015monitorovanie EZS
FD/0793/14314683693BVS12,357.1.2015vodné
FD/0794/14314682956BVS15,7212.1.2015vodné
FD/0795/141400072ROBUŠ50614.1.2015zimná údržba
FD/0796/14022015JOVACO10014.1.2015služby na úseku CO
FD/0797/143414229165Hlavné mesto SR Bratislava116,1320.1.2015poplatok za odpad
FD/0798/149000806336Slovenská pošta60821.1.2015poštovné
FD/0799/141014375NO Opatrovateľka193626.1.2015opatrovateľská služba
FD/0800/147314120931OLO a.s.449,5022.1.2015odpad
FD/0801/142146033809Hlavné mesto SR Bratislava19,9222.1.2015poplachy
FD/0802/145041402418Poradca podnikateľa35,0722.1.2015doplatok predplatného - ÚZZ 2014
FD/0803/140141040474A.S.A. Slovensko s.r.o.589,0714.1.2015odpad
FD/0804/142141132408SOZA4828.1.2015autorská odmena - Vánoce pod Krispánkem
FD/0805/1475217111Siemens374,9927.1.2015el. energia - vianočné osvetlenie

júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« jún   aug »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Facebook