Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Starosta

Jozef Krúpa

Ing. Jozef Krúpa

starosta@zahorskabystrica.sk

02/6920 4915

0905 602 082

www.jozefkrupa.sk

icon_facebook
Osobný profil

icon_facebook
Fan Page

Zvolený do funkcie v komunálnych voľbách v novembri 2010.

Opätovne zvolený do funkcie v novembri 2014 hlasmi 1321 voličov (100% – jediný kandidát).

Opätovne zvolený do funkcie v novembri 2018 hlasmi 1605 voličov.

Starosta je najvyšší predstaviteľ obce, výkonný orgán volený občanmi v priamych voľbách. Vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Podrobnosti o funkcii starostu stanovuje 4. Hlava Ústavy slovenskej republiky o územnej samospráve a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Volebný program 2018 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta hovoril v Bratislavskej televízii o tom, čo sa podarilo urobiť v polovici druhého volebného obdobia:

https://www.youtube.com/watch?v=dKdXHokmbLU&feature=youtu.be

Volebný program starostu 2014-2018

Volebný program starostu 2010-2014

Osobné údaje.
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Krúpa
Dátum a miesto narodenia: 11. decembra 1962, Trstená
Národnosť: slovenská

Vzdelanie

1982-1987 SVŠT Strojnícka fakulta

1977-1981 Gymnázium Vazovova 6, Bratislava

Profesionálna kariera

od 2010 – starosta MČ Bratislava Záhorská Bystrica

1995- 2010 DIVYD s.r.o. – majiteľ- podnikateľ

1992-1995 SLOVART MUSIC s.r.o.- spolumajiteľ – podnikateľ

1992 DENNÝ TELEGRAF – vedúci redaktor vnútropolitického oddelenia

1992 ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS – redaktor

1987-1992 SLOVENSKÝ ROZHLAS – redaktor , moderátor
– 1990 stáž v Rakúskom rozhlase ORF
– vystupovanie v diskusnej relácii ORF – CLUB 2

1987 SLOVAIR – technický referent

Znalosť cudzích jazykov

nemecký
anglický
ruský

Rodinné pomery

ženatý, 2 deti ( chlapci)

Záujmy

poľovníctvo, jachting, tenis, hudba

Stretnutie s občanmi – lokality Strmé Vŕšky, Na Holom vrchu, Pri Vápenickom potoku – 29.4.2019

Stretnutie s občanmi – lokality Nám. Rodiny, Š.Majera, gbelská, Hargašova, Tatranská, Plk.Prvoniča – 18.9.2018

Stretnutie s občanmi – lokality Rezidencia Bratislavská, ul. Bratislavská, Čsl. Tankistov – 20.6.2018

Stretnutie s občanmi – lokality horný koniec Čsl.tankistov, Pútnická, Pia X, Prídavkova, J.Raka, Tešedíkova, Leopoldov Majer, Na Vlkovkách, Zákutie, P.Blaha, J.Vachovského – 15.5.2018

Stretnutie s občanmi – lokality Strmé vŕšky – 17.4.2018

Stretnutie s občanmi – lokality Záhorská, Záhumenská, Trstínska – 5.9.2017

Stretnutie s občanmi – Nám.Rodiny La familia – 17.7.2017

Stretnutie s občanmi – lokality Rezidencia Bratislavská, ul. Bratislavská, dolný koniec Čsl.tankistov – 7.6.2017

Stretnutie s občanmi – lokality Čsl. tankistov, Prídavková, … – 9.5.2017

Stretnutie s občanmi – Kollárova, Vrbanská, Sekýľska, Rošického, Plavecká, Leopoldov majer, Na Vlkovkách, Zákutie, P.Blaha, J.Vachovského – 24.10.2016

Stretnutie s občanmi – Záhorská, Záhumenská, Trstínska, Brumovická, Lozornianska, Gajarská, Kútska – 26.9.2016

Stretnutie s občanmi – Nám. Rodiny, Š.Majera, Gbelská, Hargašova, Tatranská, ppl.Prvoniča, Š.Rosívala – 23.8.2016

Stretnutie s občanmi – Rezidencia Bratislavská – 12.7.2016

Stretnutie s občanmi – Čsl.tankistov, Pútnická, PiaX, Prídavkova, J.Raka, Tešedíkova – 14.6.2016

Stretnutie s občanmi – Strmé vŕšky,Holý vrch, Vápenický potok, Donská, Nevská, Boháčky – 2.5.2016

Stretnutie s občanmi – Nám.Rodiny, Š.Majera, Gbelská, Hargašova, Tatranská – 12.10.2015

Stretnutie s občanmi – Záhorská, Záhumenská, Trstínska, Brumovická, Lozornianska, Gajarska, Kútska – 14.9.2015

Stretnutie s občanmi – Rezidencia Bratislavská, Bratislavská ul. – 13.7.2015

Stretnutie s občanmi – ul. Čsl. tankistov, Pútnická, Tešedíkova, Pia X – 1.6.2015

Stretnutie s občanmi – lokality Strmé vŕšky, Krče – 4.5.2015

Urobili sme v roku 2017

 

Staršie:

ROK 2016

Nový chodník na Tešedíkovej ul.

Stojisko pod separovaným zberom na Tešedíkovej ul.

Výmena asfaltu na ul. Jána Raka

Zrkladlová sála v budove knižnice na ul. Čsl. Tankistov

Obnovenie studne na Pútnickej ulici

Zjednosmernenie časti Hargašovej ul.

Oprava schodiska pred Miestnym úradom a Spoločenským domom

Zjednosmernenie časti Hargašovej ul.

ROK 2015

Výmena asfaltu, rekonštrukcia chodníka a nové retardéry na Záhorskej ul.

Nové zabradlie na Pútnickej ul. v prepojení s Trstínskou ul.

Nové kontajnerové stojisko na Brumovickej ul.

Výmena elektroištalácie v 1.pavilóne ZŠ Hargašova

Rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v pavilóne II v ZŠ Hargašova

Žľab na odvádzanie daždových vôd

Revitalizácia studne na ul.J.Raka

Výmena asfaltu na Putnickej ul. smerom na Marianku

Výmena asfaltu na ul. J.Raka

Senior Taxi 2015

Nové svetelné odrážky na Bratislavskej ulici

Odstránená búda na ul. Bratislavská

Obnova orientačných tabúľ na Strmých vŕškoch

Oprava lavičiek pri hokejbakovom ihrisku v areali ZŠ s MŠ Hargašova

Solárna lampa a lavička pri Grmolízkom potoku

Úprava areálu a oprava detského ihriska na Plácku

ROK 2014

Prekrytie hokejbalového ihriska v areáli ZŠ s MŠ Hargašova

Rekonštrukcia Tešedíkovej ulice v Záhorskej ul.

Okružná križovatka pri vstupe do Záhorskej Bystrici

Rekonštrukcia a rozšírenie jedálne ZŠ Hargašova

Rekonštrukcia triedy a terasy v materskej škôlke Hargašova

Výmena elektroinštalácie v ZŠ

Vodorovne značenie ciest v ZB

Nové ihrisko ZŠ s MŠ Hargašova

Nové trhové stánky na Námestí

Výmena okien na Základnej škole Hargašova

Oprava chodníka pred poštou

Jedlička na námestí Rodiny

Oprava cesty a prechodu pre chodcov ul. Št. Majera

Oprava chodníka na ul Čsl. tankistov

Rozšírenie detského ihriska pri Miestnom úrade

Vyčistenie čiernej skládky pri Volkswagene

ROK 2013

Nový chodník Rezidencia

Nové stojisko na Trstínskej ulici

Nový chodník na Záhorskej ulici

Výmena plotu v Ľudovom dome

Otvorenie Trstínskej ulice

Premiestnenie informačných tabúľ na Bratislavskú ul.

Oprava lavičky na zastávke Gbelská ulica a oprava trhoviska na Tešedíkovej ulici

Kalendáre k 700-tému výročiu prvej písomnej zmienky o ZB

Nová pitná fontánka v ZŠ Hargašova

Otvorenie Billy v ZB

Otvorenie Tesco Express v ZB

Nové stoličky v spoločenskom dome

Nové poštové schránky v chatovej oblasti Podkerepušky

Kúpa novej multikáry pre Eko čatu

Odstránenie nelegálnych billboardov

Pitná fontánka na Námestí Rodiny

Oprava zastaviek MHD v Záhorskej Bystrici

Výmena asfaltu na Kollárovej ulici

Výmena asfaltu na Prídavkovej ulici

Výmena asfaltu na Tešedíkovej ulici

Sadenie stromov na námestí Rodiny

Výmena a čistenie dažďových odkvapov ZŠ

Nové osvetlenie – Strmé Vŕšky

Nové oplotenie a výsadba tují v ZŠ s MŠ

Nové lampy v triedach

Výmena poklopu Strmé Vŕšky

Nová svetelná úradná tabuľa pred miestnym úradom v Záhorskej Bystrici

Výmena asfaltu na Vrbánskej ulici

Rekonštrukcia Záhumenskej ulice

Rekonštrukcia Trstínskej ulice

ROK 2012

Výmena vstupných dverí v ZŠ

Orientačné mapy na Strmých vŕškoch

Orientačné tabule na Strmých vŕškoch

Okružná križovatka na Bratislavskej ulici

Amplióny na miestny rozhlas

Rekonštrukcia triedy v materskej škole

Radary

Nové závesy na pódiu Spoločenského domu

Výmena sietí v areáli základnej školy – miniihrisko

Dom smútku je vlastníctvom farnosti ZB

Rekonštrukcia prechodu cez Grmolízsky potok

Rekonštrukcia Prírodovednej učebne v Základnej škole

Rekonštrukcia počítačovej miestnosti v Základnej škole

Zhotovenie zábradlia pred vstupom do areálu Základnej školy

Prekrytie dažďového rigolu na Pútnickej ulici

Rekonštrukcia basketbalových košov v areáli Základnej školy

Prechod pre chodcov pred Základnou školou Hargašova

ROK 2011

Letná čitáreň pri miestnej knižnici

Senior taxi

Vstupné tabule s muškátmi

Noviny Naša Bystrica

jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Facebook