Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Faktúry 2012

dane

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona 382/2011 Z.z.

Interné číslo faktúryČíslo faktúryDodávateľSuma v EURDátum splatnostiPoznámka
FD/0001/121211800050VAŠA Slovensko, s.r.o.273610.1.2012stravné lístky
FD/0002/1252530186PORADCA s.r.o.59,2018.1.2012zákony
FD/0003/1220120101DELETE, s.r.o.565,2015.1.2011spotrebný materiál
FD/0004/120012012Bohuslav Blecha - BOBO - VÝROBA REKLAMY89,6016.1.2012tlač
FD/0005/127237403300Slovenský plynárenský priemysel a.s.46316.1.2012Zemný plyn
FD/0006/123100008881RWE Gas Slovensko s.r.o.130316.1.2012Zemný plyn
FD/0007/121/2012ArtGeo s.r.o.47031.2.2012Vyhotovenie GP
FD/0008/121/2012Bohuslav Prachár47420.1.2012stravné lístky
FD/0009/121-2012Andrei Kiszel - AKANET16516.1.2012tlač. služby
FD/0010/122122000427ŠEVT a.s.460,4318.2.2012kancelárske potreby
FD/0011/12201201Tóth Zuzana AXEL5006.2.2012vystúpenie
FD/0012/121/2012Peter Drahoš3456,1930.1.2012catering
FD/0013/122012/01Vladimír Sloboda60025.1.2012kvetinová výzdoba
FD/0014/12201201Iveta Žužičová6003.2.2012výzdoba - ples
FD/0015/126470010371Úrad MV SR Bratislava53,5316.2.2012tlačivá - matrika
FD/0016/120141021625.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.256,241.2.2012odvoz odpadu
FD/0017/122012001532Profesia, s.r.o.87,601.2.2012personálne služby
FD/0018/127200406421Slovak Telekom a.s.398,303.2.2012telekomunikačné služby
FD/0019/1212/0053 SOUND s.r.o.50030.1.2012technické zabezpečenie
FD/0020/121100002371Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.10,882.2.2012vodné a stočné
FD/0021/12FV1200001Róbert Pokorný - ROBUŠ24012.2.2012údržba ciest
FD/0022/127112589903Slovak Telekom a.s.394,803.1.2012telekomunikačné služby
FD/0023/127445741977ZSE Energia a.s.773,758.2.2012Elektrina
FD/0024/127416263353ZSE Energia a.s.1532,2612.1.2012Elektrina
FD/0025/127416262881ZSE Energia a.s.341,104.1.2012Elektrina
FD/0026/127445769718ZSE Energia a.s.12,524.1.2012Elektrina
FD/0027/127445766500ZSE Energia a.s.29,754.1.2012Elektrina
FD/0028/12010351Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM25,016.2.2012Reklamný panel
FD/0029/120735039377Slovak Telekom a.s.27,8617.2.2012telekomunikačné služby
FD/0030/1220120119DELETE, s.r.o.51014.2.2012spotrebný materiál
FD/0031/1220120118DELETE, s.r.o.228,8014.2.2012servis IT
FD/0032/129000579412Slovenská pošta a.s.664,208.2.poštovné
FD/0033/1212073Jozef Gerthofer - KNÍHTLAČ2717.2.2012tlač
FD/0034/123412007020Hlavné mesto SR Bratislava116,1320.2.2012odpady
FD/0035/1206022012Dušan Kadlečovič - EKO CENTRUM199,1610.2.2012zberný dvor
FD/0036/122121104936SOZA799,2018.2.2012autorská odmena
FD/0037/1220120010Radoslav Lyžičiar - BEZPO66,3915.2.2012PO a BOZP
FD/0038/122380080864LYRECO CE, SE141,2614.2.2012kanc. potreby
FD/0039/121211Vľúdnosť - Venia n.o.1297,2016.2.2012opatrovateľská služba
FD/0040/127416299125ZSE Energia a.s.29,7520.2.2012Elektrina
FD/0041/1273073665507Slovenský plynárenský priemysel a.s.46315.2.2012Zemný plyn
FD/0042/127416301379ZSE Energia a.s.12,5220.2.2012Elektrina
FD/0043/121012002Nezisková organi
zácia opatrovateľka
58814.2.2012opatrovateľská služba
FD/0044/121012003Nezisková organi
zácia opatrovateľka
44114.2.2012opatrovateľská služba
FD/0045/122122000987ŠEVT a.s.75,863.3.2012kanc. potreby
FD/0046/128735039355Slovak Telekom a.s.113,7417.2.2012telekomunikačné služby
FD/0047/120735039470Slovak Telekom a.s.39,1817.2.2012telekomunikačné služby
FD/0048/1275150601Siemens s.r.o.3580,8823.2.2012Energia
FD/0049/12201201025FORZA SLOVAKIA s.r.o.47,5022.2.2012Knihy
FD/0050/120141021718.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.747,4114.2.2012odvoz a likvidácia odpadu
FD/0051/127312010074OLO, a.s.231,3824.2.2012odvoz a likvidácia odpadu
FD/0052/12112107087Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.124,5428.2.2012vodné a stočné
FD/0053/122126030225Hlavné mesto SR Bratislava51,7814.2.2012monitorovanie EZS
FD/0054/122126030226Hlavné mesto SR Bratislava51,7814.2.2012monitorovanie EZS
FD/0055/122126030231Hlavné mesto SR Bratislava39,8314.2.2012monitorovanie EZS
FD/0056/122126030212Hlavné mesto SR Bratislava19,9214.2.2012monitorovanie EZS
FD/0057/124444009805RWE Gas Slovensko s.r.o.130315.2.2012Zemný plyn
FD/0058/1220120008Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti635.3.2012odb. publikácia
FD/0059/127445826126ZSE Energia a.s.345,7929.2.2012Elektrina
FD/0060/127445820999ZSE Energia a.s.371,3729.2.2012Elektrina
FD/0061/12745821000ZSE Energia a.s.434,4529.2.2012Elektrina
FD/0062/121211800710VAŠA Slovensko s.r.o.27368.3.2012stravné lístky
FD/0063/120003737533Orange Slovensko a.s.103,9011.3.2012telekom. služby
FD/0064/12022012Jozef Vaczula - JOVACO10015.3.2012BOZP, CO
FD/0065/1212115Jozef Gerthofer - KNÍHTLAČ276.3.2012vizitky
FD/0066/12120100037BKP Elektro s.r.o.501,041.3.2012termostat
FD/0067/121200010Róbert Pokorný - ROBUŠ44012.3.2012zimná údržba
FD/0068/127201600173Slovak Telekom a.s.399,503.3.2012telekom. služby
FD/0069/120141022135.A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.141,405.3.2012odpady
FD/0070/121100002371Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.10,886.3.2012vodné a stočné
FD/0071/120736036063Slovak Telekom a.s.121,6317.3.2012telekom. služby
FD/0072/120000212DORADO s.r.o.24,965.3.2012závora podateľňa
FD/0073/125200045766RWE Gas Slovensko s.r.o.130315.3.2012Zemný plyn
FD/0074/122228000707Poradca podnikateľa s.r.o.49,7329.2.2012vyučtovanie
FD/0075/12120100043BKP Elektro s.r.o.705,615.3.2012úprava dverí
FD/0076/120111220684TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.2667.3.2012čistiace prostriedky
FD/0077/1217022012Dušan Kadlečovič - EKO CENTRUM199,165.3.2012zberný dvor
FD/0078/123200818ZSE Energia a.s.20,659.3.2012plombovanie
FD/0079/126510002017ZSE Energia a.s.3171,6113.3.2012el. energia - Poľný mlyn
FD/0080/127445827342ZSE Energia a.s.1529,9029.2.2012el. energia
FD/0081/127416380012ZSE Energia a.s.1529,9026.3.2012el. energia - veža Poľný mlyn
FD/0082/127312020128OLO, a.s.324,3822.3.2012odvoz a likv. odpadu VKK
FD/0083/1220120217DELETE, s.r.o.502,4014.3.2012servis VT
FD/0084/127416379478ZSE Energia a.s.12,5219.3.2012el. energia
FD/0085/1220120218DELETE, s.r.o.321,6014.3.2012tlačiareň, tonery
FD/0086/12022012Fotoalteliér EOS57,6014.3.2012fotoslužby
FD/0087/121215Vľúdnosť - Venia n.o.1318,7014.3.2012opatrovateľská služba
FD/0088/12120100049BKP Elektro427,9412.3.2012prerábka dverí
FD/0089/128736036182T-Com41,1417.3.2012telef. poplatky
FD/0090/124736036038T-Com116,0917.3.2012telef. poplatky
FD/0091/121012011NO opatrovateľka14014.3.2012opatrovateľská služba
FD/0092/121012010NO opatrovateľka27314.3.2012opatrovateľská služba
FD/0093/121012009NO opatrovateľka56014.3.2012opatrovateľská služba
FD/0094/12112114092BVS100,1229.3.2012vodné stočné
FD/0095/12382012DEKORUM s.r.o.9415.3.2012plakety J.A.Komenského
FD/0096/12022012JOVACO10014.3.2012služby CO
FD/0097/1220120033BEZPO - Lyžičiar Jaroslav206,3915.3.2012služby technika BEZPO
FD/0098/1220110168BEZPO - Lyžičiar Jaroslav66,3915.3.2012služby technika BEZPO
FD/0099/123412017373Hlavné mesto SR Bratislava92,9020.3.2012odpad
FD/0100/1212127Kovorytectvo Tomáš Sloboda86427.3.2012známky na psov
FD/0101/12141022234.A.S.A. s.r.o. technické služby438,8614.3.2012odpad
FD/0102/122126030672Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.2.2012monitorovanie EZS
FD/0103/122126030659Hlavné mesto SR Bratislava19,9221.2.2012monitorovanie EZS
FD/0104/122126030408Hlavné mesto SR Bratislava39,8321.2.2012monitorovanie EZS
FD/0105/122126030403Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.2.2012monitorovanie EZS
FD/0106/129000585356Slovenská pošta441,308.3.2012poštovné
FD/0107/122380082905Lyreco CE, SE361,6114.3.2012čistiace a hyg. potreby
FD/0108/120542012BOBO84,8422.3.2012okenné fólie
FD/0109/1219Ladoslav Szabo10815.3.2012plexi zásobníky
FD/0110/122012007Ján Šiška32023.3.2012čistenie kanalizácie
FD/0111/127445880398ZSE Energia a.s.805,8219.3.2012el. energia
FD/0112/127416375621ZSE Energia a.s.345,7919.3.2012el. energia
FD/0113/127416376347ZSE Energia a.s.29,7519.3.2012el. energia
FD/0114/120741242SLSP7215.3.2012poplatok za poskytnutie info
FD/0115/127227467057Slovenský plynárenský priemysel a.s.46315.3.212plyn
FD/0116/12120339Topset628,4325.3.2012aktualizácia programov
FD/0117/1220120321DELETE, s.r.o.329,8013.4.2012záznamník, tonery
FD/0118/1220120320DELETE, s.r.o.20013.4.2012servis VT - marec 2012
FD/0119/12312219530BVS10,884.4.2012vodné stočné
FD/0120/127202807920T-Com394,803.4.2012telef. poplatky
FD/0121/12141022670.A.S.A. s.r.o. technické služby207,504.4.2012odpad
FD/0122/125158423361Orange136,489.4.2012telef. poplatky
FD/0123/124512005349Office Depot370,735.4.2012kanc. potreby
FD/0124/12201201047Forza Slovakia5029.3.2012beseda
FD/0125/12372012XLinebus s.r.o.26429.3.2012preprava klavíra
FD/0126/1223RETLAK699,7228.3.2012revízia plyn. zar.
FD/0127/122000002192Slovenská sporiteľňa787.4.2012poplatok za poskytnutie informácie
FD/0128/121228Vľúdnosť - Venia n.o.1784,6018.4.2012opatrovateľská služba
FD/0129/1220120056BEZPO - Lyžičiar Jaroslav66,3914.4.2012služby technika BEZPO
FD/0130/127445980855ZSE Energia a.s.5018.4.2012el. energia
FD/0131/127445980271ZSE Energia a.s.12,5218.4.2012el. energia
FD/0132/124460008854RWE Gas Slovensko s.r.o.130316.4.2012plyn
FD/0133/122122003086ŠEVT129,9229.4.2012perá s potlačou
FD/0134/121012019NO opatrovateľka44114.4.2012opatrovateľská služba
FD/0135/121012018NO opatrovateľka61614.4.2012opatrovateľská služba
FD/0136/127445976572ZSE Energia a.s.29,7518.4.2012el. energia
FD/0137/127445975195ZSE Energia a.s.345,7918.4.2012el. energia
FD/0138/1225042012EKO CENTRUM- Kadlečovič13215.4.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0139/1224042012EKO CENTRUM- Kadlečovič199,169.4.2012zberný dvor
FD/0140/127104484168SPP Distribúcia a.s.46316.4.2012plyn
FD/0141/121100124710BVS10,9313.4.2012voda
FD/0142/126737030093T-Com133,3217.4.2012telef. poplatky
FD/0143/1262012Andrei Kiszel - AKANET25025.4.2012grafické návrhy
FD/0144/1222012Bohuslav Prachár47425.4.2012stravné lístky-dôch.
FD/0145/121737030249T-Com43,8117.4.2012telef. poplatky
FD/0146/120737030068T-Com112,5517.4.2012telef. poplatky
FD/0147/122412047223Hlavné mesto SR Bratislava92,9020.4.2012poplatky za komun. odpad
FD/0148/1252012JOVACO10016.4.2012služby na úseku CO
FD/0149/122126030867Hlavné mesto SR Bratislava51,7824.4.2012monitorovanie EZS
FD/0150/122126030866Hlavné mesto SR Bratislava51,7824.4.2012monitorovanie EZS
FD/0151/122126030871Hlavné mesto SR Bratislava39,8324.4.2012monitorovanie EZS
FD/0152/122126030822Hlavné mesto SR Bratislava19,9224.4.2012monitorovanie EZS
FD/0153/127445958127ZSE Energia a.s.805,8218.4.212el. energia
FD/0154/12712012Petr Popelka57,5316.4.2012vrecká na psie exkrementy
FD/0155/1220120409DELETE, s.r.o.57626.4.2012Antivírusový systém
FD/0156/129000591686Slovenská pošta a.s.438,3010.4.2012poštovné
FD/0157/121100002371BVS10,882.5.2012vodné, stočné
FD/0158/120141023244.A.S.A. s.r.o.188,742.5.2012odpad
FD/0159/12201204Ateliér Slabey s.r.o.981,607.5.2012p.d. parkovisko pri škole
FD/0160/127204050687T-Com394,8029.4.2012telef. poplatky
FD/0161/12180120306AFY, s.r.o.188420.3.2012Noviny Naša Bystrica
FD/0162/1212172Can Technology s.r.o.193,801.5.2012oprava kopírky v KPK
FD/0163/12201201050Forza Slovakia2625.4.2012knihy do knižnice
FD/0164/127312030218OLO a.s.1514,3326.4.2012odpad
FD/0165/12112122130BVS91,4227.4.2012vodné, stočné
FD/0166/120882012BOBO399,8819.4.2012letáky, samolepky
FD/0167/12141022759.A.S.A. s.r.o.649,8514.4.2012odvoz a likv. odpadu
FD/0168/125912005549Poradca podnikateľa5017.4.2012zz 2012
FD/0169/125161873127Orange Slovensko102,5010.5.2012telef. poplatky
FD/0170/1220120422DELETE, s.r.o.436,4014.5.2012servis VT
FD/0171/1222012Mária Záhymská3507.5.2012p.d. chodník popri MK Záhorská
FD/0172/1211/2012JOVACO10016.5.2012služby na úseku CO
FD/0173/122012062TOMANN s.r.o.99617.5.2012deratizácia
FD/0174/121211801407Vaša stravovacia s.r.o.273611.5.2012stravné lístky
FD/0175/125150108411SPP Distribúcia a.s.46315.5.2012plyn
FD/0176/1236052012EKO CENTRUM - Kadlečovič199,169.5.2012zberný dvor
FD/0177/1237052012EKO CENTRUM - Kadlečovič1539.5.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0178/122127103035WEBGLOBE85,5415.5.2012www, balík standard
FD/0179/122012070RT com s.r.o.13017.5.2012slúchadlá
FD/0180/121012025NO opatrovateľka53215.5.2012opatrovateľská služba
FD/0181/121012026NO opatrovateľka39914.5.2012opatrovateľská služba
FD/0182/122121116625SOZA32,4018.5.2012aut. odmena - stavanie mája
FD/0183/127435916658ZSE Energia a.s.29,7518.5.2012el. energia
FD/0184/127435915947ZSE Energia a.s.345,7916.5.2012el. energia
FD/0185/127435920220ZSE Energia a.s.5018.5.2012el. energia
FD/0186/124440011077RWE Gas Slovensko s.r.o.130316.5.2012plyn
FD/0187/127435919693ZSE Energia a.s.12,5218.5.2012el. energia
FD/0188/121082012BOBO24618.5.2012tlač - kalendár podujatí
FD/0189/12620132Kúpele Nimnica910010.5.2012senior pobyt - KD
FD/0190/127435901593ZSE Energia a.s.805,8218.5.2012el. energia
FD/0191/123412057858Hl. mesto SR Bratislava116,1320.5.2012poplatok za kom. odpady
FD/0192/129000597165Slov. Pošta371,5010.5.2012poštovné
FD/0193/127312040287OLO a.s.238,8118.5.2012odpad
FD/0194/122126031254Hl. mesto SR Bratislava39,8321.5.2012monitorovanie EZS
FD/0195/122126031250Hl. mesto SR Bratislava51,7821.5.2012monitorovanie EZS
FD/0196/122126031249Hl. mesto SR Bratislava51,7821.5.2012monitorovanie EZS
FD/0197/122126031237Hl. mesto SR Bratislava19,9221.5.2012monitorovanie EZS
FD/0198/12141023354ASA s.r.o.1670,2814.5.2012odpad
FD/0199/127312040318OLO a.s.2873,6024.5.2012odpad VKK
FD/0200/121236Vľúdnosť - Venia n.o.1618,6017.5.2012opatrovateľská služba
FD/0201/122012001414Ján Volf25,7928.5.2012vrecia do skartovačky
FD/0202/1212012Vladimír Sloboda14017.5.2012kvety - deň matiek
FD/0203/12212212053Kelcom111,3114.5.2012údržba ESZ
FD/0204/1220120088BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3918.5.2012služby technika BEZPO
FD/0205/126738024730T-Com41,5717.5.2012telef. služby
FD/0206/122738024569T-Com114,3617.5.2012telef. služby
FD/0207/12141023851ASA s.r.o.624,911.6.2012odpad
FD/0208/122121117468SOZA16,802.6.2012aut. odmena - deň matiek
FD/0209/12202012ML-audit13802.6.2012audit overenie ÚZ
FD/0210/12312312308801BVS10,885.6.2012vodné stočné
FD/0211/125165331550Orange111,419.6.2012telef. poplatky
FD/0212/127205284245T-Com258,703.6.2012telef. poplatky
FD/0213/120370120515AFY s.r.o.188427.5.2012tlač novín Naša Bystrica
FD/0214/1224BOBO2431.5.2012tlač domovský list
FD/0215/12112130035BVS93,5929.5.2012vodné stočné
FD/0216/127312040344OLO a.s.1546,4228.5.2012odpad
FD/0217/1212008364Verlag Dashofer102,264.5.2012aktualizácia
FD/0218/121182012BOBO39,491.6.2012pečiatka, mapa
FD/0219/122012028DEKOS Bratislava s.r.o.197221.6.2012premostenie Grmolízskeho potoka
FD/0220/121203314000Poradca podnikateľa103,7631.5.2012znenia 2013
FD/0221/123412109703Hl. mesto SR Bratislava92,9020.6.2012odpad
FD/0222/1220120110BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3914.6.2012služby technika BEZPO
FD/0223/127446143774ZSE Energia a.s.805,8220.6.2012elektrina
FD/0224/127446158011ZSE Energia a.s.345,7920.6.2012elektrina
FD/0225/127446158709ZSE Energia a.s.29,7520.6.2012elektrina
FD/0226/124470026864RWE Gas Slovensko s.r.o.130315.6.2012plyn
FD/0227/121242Vľúdnosť - Venia n.o.1761,2018.6.2012opatrovateľská služba
FD/0228/127739017714T-Com43,2117.6.2012telef. poplatky
FD/0229/127446161693ZSE Energia a.s.12,5220.6.2012elektrina
FD/0230/127446162199ZSE Energia a.s.5020.6.2012elektrina
FD/0231/121739017590T-Com114,1717.6.2012telef. poplatky
FD/0232/121312012BOBO116,4020.6.2012gravírovanie
FD/0233/12012012Marta Privitsová3651,174.6.2012tuje Smaragd
FD/0234/12142012JOVACO10014.6.2012služby CO
FD/0235/1247062012Ekocentrum Kadlečovič1448.6.2012zberný dvor
FD/0236/1292012EKDEKOR425,0614.6.2012darčekové predmety
FD/0237/1246062012Ekocentrum Kadlečovič199,168.6.2012zberný dvor
FD/0238/121012033NO Opatrovateľka44114.6.2012opatrovateľská služba
FD/0239/121012032NO Opatrovateľka58815.6.2012opatrovateľská služba
FD/0240/127242533173SPP46315.6.2012plyn
FD/0241/129739017619T-Com140,6617.6.2012telef. poplatky
FD/0242/1220120518DELETE, s.r.o.345,6015.6.2012tonery
FD/0243/1220120517DELETE, s.r.o.286,4015.6.2012servis VT
FD/0244/12012120067Auto-AZ s.r.o.162,4015.6.2012servis služ. auta
FD/0245/12072012Jurgass Pavelek Ivan8257.6.2012revízia plyn. zar.
FD/0246/121612Paták Peter2225,6814.6.2012záhr. práce
FD/0247/12120116MJM Trans18014.6.2012odvoz VKK
FD/0248/121412214Starglas Lasertechnik211,2815.6.2012dar
FD/0249/122120901562NEPA Slovakia s.r.o.402014.6.2012multif. zariadenie
FD/0250/122126031434Hl. mesto SR Bratislava19,9221.6.2012monitorovanie EZS
FD/0251/122126031714Hl. mesto SR Bratislava19,9222.6.2012poplachy
FD/0252/122126031446Hl. mesto SR Bratislava51,7821.6.2012monitorovanie EZS
FD/0253/122126031447Hl. mesto SR Bratislava51,7821.6.2012monitorovanie EZS
FD/0254/122126031660Hl. mesto SR Bratislava39,8321.6.2012monitorovanie EZS
FD/0255/1212070992Livonec s.r.o.390,5819.6.2012revízia HP
FD/0256/12141024127ASA s.r.o.263,7715.6.2012odpad
FD/0257/12112138146BVS108,8222.6.2012vodné stočné
FD/0258/1220120094Coman s.r.o.709,8014.6.2012montáž
FD/0259/1201062012akad. soch. V. Bojňanský216016.6.2012infotabuľa
FD/0260/12042012autoservis - autolakovňa35502.7.2012oprava hasič. auta
FD/0261/127312050453OLO1251,9125.6.2012odpad
FD/0262/122126031717Hl. mesto SR Bratislava4227.6.2012nastavenie EZS
FD/0263/122126031718Hl. mesto SR Bratislava4227.6.2012nastavenie EZS
FD/0264/12120213 SOUND s.r.o.6009.7.2012tech. zabezpečenie hody
FD/0265/12120203 SOUND s.r.o.15025.6.2012tech. zabezpečenie MDD
FD/0266/127312050424OLO1259,839.7.2012odpad VKK
FD/0267/129738024603T-Com119,1817.5.2012telef. poplatky
FD/0268/1282012M-Real Ing. Mindáková50021.6.2012inžiniering
FD/0269/121442012BOBO842.7.2012bilboard
FD/0270/12012120072Auto-AZ s.r.o.32,404.7.2012súčiastka
FD/0271/129000603239Sl. pošta606,108.6.2012poštovné
FD/0272/1284004082Poradca s.r.o.56,8029.6.2012poradca 2013
FD/0273/1212062398Nubium7225.6.2012prenájom panela
FD/0274/12682012Adra - vzdel. centrum40011.7.2012zostavenie KZ
FD/0275/1272012Andrei Kiszel AKANET24029.6.2012graf. návrh
FD/0276/12Bubnič Roman2082.7.2012
FD/0277/12182012Peter Lužák5129.6.2012hrnčeky
FD/0278/1215022012BOBO148,745.7.2012pečiatky
FD/0279/127206464234T-Com304,0829.6.2012telef. poplatky
FD/0280/121206Archidata s.r.o.701,6430.6.2012archív vyraď. konanie
FD/0281/121205Archidata s.r.o.849,9630.6.2012archív vyraď. konanie
FD/0282/12141024342ASA s.r.o.369,133.7.2012odpad
FD/0283/122121119905SOZA32,405.7.2012autorská odmena
FD/0284/122012007Interhotel America50752.7.2012ubytovanie klub dôchodcov
FD/0285/122011006Doc. Ing. Michal Holik PhD.92,9628.1.2012znalecký posudok
FD/0286/125168798608Orange127,4910.7.2012telef. poplatky
FD/0287/1220120606DELETE, s.r.o.20014.7.2012servis
FD/0288/12112143100BVS14,9013.7.2012vodne stočné
FD/0289/12172012JOVACO10017.7.2012služby CO
FD/0290/127227575633SPP46316.7.2012plyn
FD/0291/1256072012Ekocentrum Kadlečovič199,169.7.2012zberný dvor
FD/0292/1257072012Ekocentrum Kadlečovič1539.7.2012zberný dvor bioodpad
FD/0293/127740012375T-Com287,4718.7.2012telef. poplatky
FD/0294/1232012Bohuslav Prachár23718.7.2012stravné lístky dôch.
FD/0295/123412139830Hl. mesto SR Bratislava92,9020.7.2012odpad
FD/0296/12232012Peter Lužák40525.7.2012keramické predmety
FD/0297/122126031750Hl. mesto SR Bratislava51,7820.7.2012monitorovanie ESZ
FD/0298/122126031749Hl. mesto SR Bratislava51,7820.7.2012monitorovanie ESZ
FD/0299/122126031754Hl. mesto SR Bratislava39,8320.7.2012monitorovanie ESZ
FD/0300/122126031880Hl. mesto SR Bratislava19,9220.7.2012monitorovanie ESZ
FD/0301/127416746865ZSE Energia a.s.12,5218.7.2012elektrina
FD/0302/124512010705Office Depot192,011.7.2012archivačné krabice
FD/0303/127416747446ZSE Energia a.s.5015.7.2012elektrina
FD/0304/127416743005ZSE Energia a.s.29,7518.7.2012elektrina
FD/0305/124447011079RWE gas Slovakia130317.7.2012plyn
FD/0306/122380091496Lyreco CE, SE183,3514.7.2012kanc. potreby
FD/0307/12412111779BVS-53,6316.7.2012vodné stočné
FD/0308/12482012VIASPOL s.r.o.1180,7023.7.2012oprava odvodnenia
FD/0309/1220120137BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3913.7.2012služby technika BEZPO
FD/0310/121222100039Dopravoprojekt a.s.1,2019.7.2012tech. štúdia
FD/0311/127416741359ZSE Energia a.s.345,7918.7.2012elektrina
FD/0312/122120902102NEPA Slovakia s.r.o.107,9614.7.2012kopírka
FD/0313/12113,35NEPA Slovakia s.r.o.113,3514.7.2012tlač
FD/0314/122740012325T-Com3,8018.7.2012telef. poplatky
FD/0315/129000610088Slovenská pošta537,809.7.2012poštové
FD/0316/121250Vľúdnosť - Venia n.o.1805,4018.7.2012opatrovateľská služba
FD/0317/124740012464T-Com0,7218.7.2012telef. poplatky
FD/0318/121012039NO opatrovateľka44115.7.2012opatrovateľská služba
FD/0319/121012038NO opatrovateľka58815.7.2012opatrovateľská služba
FD/0320/1202112ATP Partner20614.7.2012čistenie žalúzií
FD/0321/127426071643ZSE Energia a.s.805,8218.7.2012elektrina
FD/0322/125170604019ORANGE9927.7.2012telefón - starosta
FD/0323/127010400112ZSE Energia a.s.6084,4026.7.2012el. energia - Poľný mlyn
FD/0324/12112146152BVS154,5125.7.2012vodné stočné
FD/0325/12141024531A.S.A. s.r.o.669,3214.7.2012odpad
FD/0326/128201055699Le Cheque Dejeuner s.r.o.2778,8230.7.2012stravné lístky - zam.
FD/0327/127312060577OLO a.s.1312,8526.7.2012odpad
FD/0328/12112147195BVS32,1023.7.2012vodné - Poľný mlyn
FD/0329/129712AWES Q s.r.o.1443,6025.7.2012mandátna zmluva - verejné obstarávanie
FD/0330/122012071Komedia s.r.o.770,301.8.2012tlač rekl. tričiek
FD/0331/1212010034Famoscar s.r.o.29625.7.2012dopravné do Brumovíc
FD/0332/125362012VIASPOL s.r.o.56886.8.2012oprava výtlkov
FD/0333/12112148604BVS64,787.8.2012vodné
FD/0334/12189MČ BA - Karlova ves32,5025.7.2012náklady na lekár. posud. činnosť
FD/0335/125172258121ORANGE87,239.8.2012telef. poplatky
FD/0336/127207524983T-Com294,6129.7.2012telef. poplatky
FD/0337/122012072Komedia s.r.o.607.8.2012plagáty
FD/0338/122121122797SOZA367.8.2012popl. rozhlas
FD/0339/12141025056A.S.A. s.r.o.1050,707.8.2012odpad
FD/0340/1220120710DELETE s.r.o.21126.8.2012pc, notebook, softvér
FD/0341/120500120720AFY s.r.o.18843.8.2012noviny Naša Bystrica
FD/0342/121206355400Poradca podnikateľa112,8615.8.2012zb. zák.
FD/0343/121206355500Poradca podnikateľa19,9815.8.2012fin. sprav.
FD/0344/127212608337SPP46315.8.2012plyn
FD/0345/1220120166BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3913.8.2012služby technika BEZPO
FD/0346/1267072012Ekocentrum Kadlečovič199,167.8.2012zberný dvor
FD/0347/1268072012Ekocentrum Kadlečovič11115.8.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0348/122380093423Lyreco CE, SE447,3214.8.2012čist. a hyg. potreby
FD/0349/121255Vľúdnosť - Venia n.o.1759,5015.8.2012opatrovateľská služba
FD/0350/127416864614ZSE Energia a.s.12,5223.8.2012elektrina
FD/0351/121741008865T-Com299,2617.8.2012telef. poplatky
FD/0352/127416861718ZSE Energia a.s.29,7523.8.2012elektrina
FD/0353/127416865106ZSE Energia a.s.5015.8.2012elektrina
FD/0354/127416861055ZSE Energia a.s.345,7923.8.2012elektrina
FD/0355/12222012JOVACO10023.8.2012služby CO
FD/0356/1220120715DELETE s.r.o.588,8014.8.2012servis výp. techniky
FD/0357/12141025171A.S.A. s.r.o.663,7214.8.2012odpad
FD/0358/124497004778RWE gas SK130315.8.2012plyn
FD/0359/121782012BOBO8420.8.2012bilboard
FD/0360/121012046NO opatrovateľka36414.8.2012opatrovateľská služba
FD/0361/123412150560Hl.m. Bratislava116,1320.8.2012odpad
FD/0362/121012047NO opatrovateľka44114.8.2012opatrovateľská služba
FD/0363/122120903011NEPA Slovakia s.r.o.109,9115.8.2012kopírovanie, tlač
FD/0364/129000615495Slovenská pošta795,908.8.2012poštovné
FD/0365/122120903012NEPA Slovakia s.r.o.101,8014.8.2012kopírovanie, tlač
FD/0366/12112154544BVS119,7022.8.2012vodné, stočné
FD/0367/122126032248Hl.m. Bratislava39,8321.8.2012monitorovanie ESZ
FD/0368/122126032244Hl.m. Bratislava51,7821.8.2012monitorovanie ESZ
FD/0369/122126032243Hl.m. Bratislava51,7821.8.2012monitorovanie ESZ
FD/0370/122126032184Hl.m. Bratislava19,9221.8.2012monitorovanie ESZ
FD/0371/122126032435Hl.m. Bratislava39,8423.8.2012poplachy
FD/0372/122126032436Hl.m. Bratislava19,9223.8.2012poplachy
FD/0373/12152012ESCO s.r.o.765,4423.8.2012údržbárske práce
FD/0374/122127105106WEBGLOBE23,9015.8.2012poplatok za doménu
FD/0375/1252012Rudolf Neradovič49,1015.8.2012telekom. práce
FD/0376/127416867166ZSE Energia a.s.805,8223.8.2012elektrina
FD/0377/1212083463NUBIUM1325.9.2012rekl. panely
FD/0378/12139010422TOI TOI604.9.2012toaletná kabína
FD/0379/125175733442ORANGE69,139.9.2012telef. poplatky
FD/0380/122208012-2Roman Hergovits10022.9.2012filmovanie
FD/0381/122208012-1Roman Hergovits15022.9.2012filmovanie
FD/0382/122122007573ŠEVT198,6421.9.2012kanc. potrebz
FD/0383/121992012BOBO163,2030.8.2012infotabule
FD/0384/1282012Rudolf Neradovič94,1927.8.2012telekom. práce
FD/0385/127312070683OLO a.s.3493,1410.9.2012odpad
FD/0386/127312070700OLO a.s.1029,7927.8.2012odpad
FD/0387/122121124728SOZA128,4029.8.2012autorská odmena
FD/0388/1212812AWES Q s.r.o.1186,9030.8.2012verejné obstarávanie
FD/0389/122012002Juicy Style78020.8.2012prenájom pódia
FD/0390/1220120815DELETE, s.r.o.51214.9.2012servis a správa VT
FD/0391/12262012JOVACO10017.9.2012služby na úseku CO
FD/0392/127140631971ZSE Energia a.s.- 141,9412.9.2012vyúčtovanie elektrina
FD/0393/1299750771Poradca s.r.o.57,6018.9.2012Verejná správa 2013
FD/0394/1210912-1Roman Hergovits15022.9.2012filmovanie
FD/0395/12120263 SOUND s.r.o.60010.9.2012technické zab. - hody
FD/0396/125007446642T-Com145,031.8.2012telefóny
FD/0397/125007451332T-Com2,991.8.2012aktivácia
FD/0398/120392012LINSTING - Ing. Linkayová6608.8.2012inžiniering
FD/0399/127208591310T-Com388,853.9.2012telef. poplatky
FD/0400/12141025648A.S.A. s.r.o.333,284.9.2012odpad
FD/0401/1242012Bohuslav Prachár23717.8.2012stravné lístky
FD/0402/12201224FS LUSK4003.9.2012koncert
FD/0403/12201208164TRIV3126.9.2012sťahovanie
FD/0404/122122007738ŠEVT81,9527.9.2012darčeky pre prváčikov
FD/0405/12212083Komedia s.r.o.26014.9.2012kanc. potreby
FD/0406/124444015889RWE gas Slovakia130318.9.2012zemný plyn
FD/0407/1280092012EKO CENTRUM Kadlečovič9910.9.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0408/1279092012EKO CENTRUM Kadlečovič199,1610.9.2012zberný dvor
FD/0409/121252ZSE Energia a.s.12,5220.9.2012elektrina
FD/0410/12744638538ZSE Energia a.s.29,7520.9.2012elektrina
FD/0411/127446384379ZSE Energia a.s.345,7920.9.2012elektrina
FD/0412/122012041DEKOS Bratislava s.r.o.3424,1610.9.2012rozšírenie priestoru KPK
FD/0413/123412161294Hlavné mesto SR Bratislava341216129414.9.2012odpad
FD/0414/123512Paták Peter333,28214.9.2012záhradnícke služby
FD/0415/12120235MJM TRANS18029.8.2012odpad VKK
FD/0416/12141025766ASA s.r.o.495,2914.9.2012odpad
FD/0417/1220120188BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3914.9.2012služby technika BEZPO
FD/0418/12102012Združenie cechov17017.9.2012predvádzanie remesiel
FD/0419/121012056NO opatrovateľka46214.9.2012opatrovateľská služba
FD/0420/123205379ZSE Energia a.s.41,4318.9.2012vyúčtovanie náhrady škody
FD/0421/122182012BOBO61,7020.9.2012tlač
FD/0422/120670120907AFY, s.r.o.188421.9.2012noviny Naša Bystrica
FD/0423/127312080775OLO a.s.1649,3024.9.2012odpad
FD/0424/12112162512BVS106,646.9.2012vodné stočné
FD/0425/127436245965ZSE Energia a.s.5024.9.2012elektrina
FD/0426/122126032769Hlavné mesto SR Bratislava19,9221.9.2012monitorovanie EZS
FD/0427/122126032709Hlavné mesto SR Bratislava39,8321.9.2012monitorovanie EZS
FD/0428/122126032704Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.9.2012monitorovanie EZS
FD/0429/122126032705Hlavné mesto SR Bratislava51,7821.9.2012monitorovanie EZS
FD/0430/121263Vľúdnosť - Venia n.o.1930,2019.9.2012opatrovateľská služba
FD/0431/129000621333Slovenská pošta838,5010.9.2012poštovné
FD/0432/122120903359NEPA Slovakia s.r.o.202,3414.9.2012kopírovanie
FD/0433/122120903360NEPA Slovakia s.r.o.117,2414.9.2012kopírovanie
FD/0434/127312080753OLO a.s.1140,248.10.2012odpad
FD/0435/122012226FORSAN218824.9.2012závesy v SD
FD/0436/122012001VIGI320424.9.2012divadelné predstavenie
FD/0437/12101710195KRPA Slovakia605.10.2012oprava skartovačky
FD/0438/12312480937BVS17,403.10.2012vodné, stočné
FD/0439/127209551530T-Com348,703.10.2012telef. poplatky
FD/0440/122012004Juicy Style96028.9.2012prenájom pódia
FD/0442/1220120918DELETE, s.r.o.63812.10.2012správa siete
FD/0443/127446370387ZSE Energia a.s.805,8220.9.2012elektrina
FD/0444/1242012Rastislav Mečiar23719.9.2012strava dôchodcov
FD/0445/125912047740Poradca podnikateľa506.10.2012zb. zákonov 2012
FD/0446/122292012BOBO91,088.10.2012plotrovanie
FD/0447/12141026273A.S.A. s.r.o.295,198.10.2012odpad
FD/0448/125179254427ORANGE103,8810.10.2012telef. poplatky
FD/0449/1212093946NUBIUM10210.10.2012rekl. panel
FD/0450/127013120085SOREA, s.r.o.569620.8.2012rekreačný pobyt dôchodci
FD/0451/121200002370BVS19,674.10.2012vodné
FD/0452/1292012Andrei Kiszel-AKANET15515.9.2012grafické návrhy
FD/0453/1252012Rastislav Mečiar47415.10.2012strava dôchodcov
FD/0454/128201076437Le Cheque Dejeuner s.r.o.2778,728.10.2012stravné lístky
FD/0455/12282012JOVACO10014.10.2012služby na úseku CO
FD/0456/12120100169BKP Elektro1235219.10.2012vybudovanie ver. osvetlenia SV
FD/0457/122012094Richard Čanaky8009.10.2012vystúpenie Spievankovo
FD/0458/12171012AWES Q s.r.o.1804,5016.10.2012služby VO
FD/0459/1220120212BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3914.10.2012služby technika BEZPO
FD/0460/1220120081Cestprojekt39615.10.2012aktualizácia PD
FD/0461/121267Vľúdnosť - Venia n.o.167117.10.2012opatrovateľská služba
FD/0462/122120903714NEPA Slovakia s.r.o.111,1014.10.2012kopírovanie
FD/0463/122120903713NEPA Slovakia s.r.o.17,2914.10.2012kopírovanie
FD/0464/122121127913SOZA32,4017.10.2012licenčný poplatok
FD/0465/1291102012EKO Centrum - Kadlečovič199,168.10.2012zberný dvor
FD/0466/129210212EKO Centrum - Kadlečovič9915.10.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0467/121012060NO Opatrovateľka42014.10.2012opatrovateľská služba
FD/0468/12312502271BVS18,5812.10.2012vodné - Poľný mlyn
FD/0469/1212455Can Technology s.r.o.2858.10.2012oprava kopírky KPP
FD/0470/127446461581ZSE Energia a.s.345,7918.10.2012elektrina
FD/0471/127446462867ZSE Energia a.s.29,7515.10.2012elektrina
FD/0472/127417033578ZSE Energia a.s.12,5218.10.2012elektrina
FD/0473/127417034109ZSE Energia a.s.5018.10.2012elektrina
FD/0474/127446445135ZSE Energia a.s.805,8218.10.2012elektrina
FD/0475/122412012BOBO53,7822.10.2012veľkoplošná tlač
FD/0476/123412218290Hlavné mesto SR Bratislava92,9015.10.2012poplatok za odpad
FD/0477/122452012BOBO199,2022.10.2012tlač letákov Vínne slávnosti
FD/0478/12141026390A.S.A. s.r.o.706,3914.10.2012odpad
FD/0479/129000627137Slovenská pošta585,508.10.2012poštovné
FD/0480/12552012JV VODOZ19223.10.2012premaľovanie prechodov
FD/0481/1292012František Maroš977,5920.10.2012maľovanie priestorov MŠ
FD/0482/121012121CNS12028.11.2012konzultačné sl.
FD/0483/127312090898OLO a.s.1325,6626.10.2012odpad
FD/0484/129120133Topset27024.10.2012úprava programu účtovníctvo
FD/0485/12201012AWES Q s.r.o.1294,8030.10.2012verejné obstarávanie
FD/0486/122492012BOBO199,2024.10.2012tlačivá
FD/0487/12141026797ASA s.r.o.394,691.11.2012odpad
FD/0488/1212064Ing. Viliam Slamka7019.11.2012návrh použitia dopr. značiek
FD/0489/127210710618T-Com403,023.11.2012telef. poplatky
FD/0490/122012241Agentúra 208498,425.11.2012rekl. predmety
FD/0491/122552012BOBO21,1430.10.2012pečiatka
FD/0492/122582012BOBO6530.10.2012tlač pozvánka
FD/0493/12112172278BVS132,7624.10.2012vodné stočné
FD/0494/1220120784Kristl s.r.o.6024.10.2012servis garáž. brány
FD/0495/121492012DEKORUM s.r.o.42016.10.2012plakety, listiny
FD/0496/122126033110Hl.m. Bratislava19,9222.10.2012monitorovanie ESZ
FD/0497/122126032984Hl.m. Bratislava39,8322.10.2012monitorovanie ESZ
FD/0498/122126032980Hl.m. Bratislava51,7822.10.2012monitorovanie ESZ
FD/0499/122126032979Hl.m. Bratislava51,7822.10.2012monitorovanie ESZ
FD/0500/122012103Komedia s.r.o.66,5031.10.2012tlač vizitiek
FD/0501/122012102Komedia s.r.o.30031.10.2012graf. návrhy
FD/0502/12201200507031.10.2012účastnícky poplatok - stav. úrad
FD/0503/1212104460NUBIUM2045.11.2012prenájom rekl. panelov
FD/0504/122822012ALUWIN s.r.o.64,2028.10.2012montáž žalúzie
FD/0505/125182662483ORANGE68,399.11.2012telef. poplatky
FD/0506/1220121020DELETE, s.r.o.104414.11.2012PC, softvér
FD/0507/12770007068Edenred Slovakia2087,9329.10.2012darček. poukážky
FD/0508/1220121021DELETE, s.r.o.653,6014.11.2012servis a správa VT
FD/0509/12312012JOVACO10016.11.2012služby na úseku CO
FD/0510/124512017085Office Depot443,9315.10.2012kanc. potreby
FD/0511/128202000249Le Cheque Dejeuner s.r.o.155012.11.2012darč. kupóny pre
klub dôchodcov
FD/0512/125590011582Ives25,099.11.2012údržba softvéru - matrika
FD/0513/127449111595SPP - distribúcia a.s.-317,606.11.2012vyúčtovanie plynu
FD/0514/123743974517T-Com337,6717.11.2012telef. poplatky
FD/0515/124200009684RWE gas Slovakia-477,449.11.2012vyúčtovanie plynu
FD/0516/128320108020IURA EDITION s.r.o.64,668.11.2012Účtovníctvo ROPO-predpl.
FD/0517/12104112012EKO Centrum - Kadlečovič199,169.11.2012zberný dvor
FD/0518/12105112012EKO Centrum - Kadlečovič1659.11.2012zberný dvor - bioodpad
FD/0519/122012006Juicy Style4807.11.2012prenájom pódia
FD/0520/127297615251SPP - distribúcia a.s.44215.11.2012plyn
FD/0521/122012275Agentúra 20878,8427.11.2012darčeky na vian. večeru
FD/0522/127312100976OLO a.s.2297,8210.12.2012odpad
FD/0523/129000633441Slovenská pošta652,808.11.2012poštovné
FD/0524/12141027054ASA s.r.o.1040,2114.11.2012odpad
FD/0525/122121129838SOZA12023.11.2012autorská odmena - Slávnosti vína
FD/0526/127446567279ZSE Energia a.s.345,7921.11.2012elektrina
FD/0527/127446571231ZSE Energia a.s.5021.11.2012elektrina
FD/0528/127446570762ZSE Energia a.s.12,5221.11.2012elektrina
FD/0529/127312100962OLO a.s.180,227.12.2012odpad
FD/0530/1220120243BEZPO - Lyžičiar Radoslav66,3915.11.2012služby technika BEZPO
FD/0531/122120904072NEPA Slovakia s.r.o.56,7714.11.2012kopírovanie
FD/0532/122120904073NEPA Slovakia s.r.o.198,9214.11.2012kopírovanie
FD/0533/123412234942Hl.m. Bratislava116,1320.11.2012odpad
FD/0534/121012066NO opatrovateľka48314.11.2012opatrovateľská služba
FD/0535/121276Vľúdnosť - Venia n.o.2005,7019.11.2012opatrovateľská služba
FD/0536/122126033480Hl.m. Bratislava19,9220.11.2012monitorovanie ESZ
FD/0537/122126033492Hl.m. Bratislava21,7820.11.2012monitorovanie ESZ
FD/0538/122126033497Hl.m. Bratislava51,7820.11.2012monitorovanie ESZ
FD/0539/122126033902Hl.m. Bratislava39,8320.11.2012monitorovanie ESZ
FD/0540/127446567902ZSE Energia a.s.29,7521.11.2012elektrina
FD/0541/120880121102AFY s.r.o.2260,8016.11.2012noviny Naša Bystrica
FD/0542/12112179401BVS110,9921.11.2012vodné stočné
FD/0543/12212153Kelcom111,607.11.2012servis systému EZS
FD/0544/122122007498ŠEVT321,4619.9.2012kanc. potreby
FD/0545/127312100982OLO a.s.1801,9923.11.2012odpad
FD/0546/122126033530Hl.m. Bratislava19,9223.11.2012poplachy
FD/0547/122012141TOMANN s.r.o.9965.11.2012deratizácia
FD/0548/122012111Komedia s.r.o.30724.1.12012potlač tričiek
FD/0549/122380100081Lyreco CE, SE67,7314.11.2012papier
FD/0550/124494010138RWE gas Slovakia129014.11.2012plyn
FD/0551/127446553440ZSE Energia a.s.805,8221.11.2012elektrina
FD/0552/122012075Kominártstvo s.r.o.7527.12.2012odb. prehliadka komínov
FD/0553/12141027308ASA s.r.o.198,604.12.2012odpad
FD/0554/122882012BOBO543.12.2012dig. tlač
FD/0555/127211786313T-Com391,153.12.2012telef. poplatky
FD/0556/12121104Retmon - Milan Hasoň459,1026.11.2012pracovné odevy a obuv
FD/0557/12121365Topset58,8028.11.2012aktualizácia programov
FD/0558/125186276393Orange68,3910.12.2012telef. poplatky
FD/0559/121802012Tomáš Mészároš - Pino1498,8030.11.2012občerstvenie - 50. výr. ZŠ
FD/0560/12372012JOVACO10014.12.2012služby na úseku CO
FD/0561/121012073NO Opatrovateľka44114.12.2012opatrovateľská služba
FD/0562/12201301356Petitpress a.s.82,5010.12.2012predplatné SME 2013
FD/0563/12116122012Ekocentrum Kadlečovič13210.12.2012zberný dvor
FD/0564/12115122012Ekocentrum Kadlečovič199,1610.12.2012zberný dvor
FD/0565/12120786Mobilita servis426,9013.12.2012dopravné zrkadlo
FD/0566/125112Peter Paták1708,0810.12.2012údržba verejnej zelene
FD/0567/1220121120DELETE, s.r.o.365,6014.12.2012servis VT
FD/0568/1220121121DELETE, s.r.o.66014.12.2012tonery, UPS
FD/0569/124467006837RWE gas Slovakia129614.12.2012plyn
FD/0570/122012068Marek Hric17763.12.2012informačná vitrína
FD/0571/122012250RT Com1651,0410.12.2012bezdrôtový rozhlas
FD/0572/1220120489Osvetlenie s.r.o.250817.12.2012montáž a demontáž vianočného osvetlenia
FD/0573/1220120269BEZPO Radoslav Lyžičiar66,3918.12.2012služby technika BEZPO
FD/0574/121282Vľúdnosť - Venia n.o.1685,6017.12.2012opatrovateľská služba
FD/0575/127317596637SPP4426.12.2012plyn
FD/0576/122121130916SOZA132,6021.12.2012autorská odmena Hody
FD/0577/12121102SARPO a.s.19857,1021.12.2012oprava hav. stavu MŠ
FD/0578/122442012DUVYSTAV s.r.o.48467,6230.12.2012rekonštrukcia MK III
FD/0579/122120904395NEPA Slovakia s.r.o.61,3114.12.2012prenájom kopírky
FD/0580/1221211483Papera442,295.12.2012materiál na oslavy 50. výr. ZŠ
FD/0581/1221211558Papera85,226.12.2012materiál na oslavy 50. výr. ZŠ
FD/0582/129000640109Slovenská pošta515,3010.12.2012Poštovné
FD/0583/122380102563LYRECO CE, SE615,6014.12.2012čistiace a hyg. potreby
FD/0584/122120904396NEPA Slovakia s.r.o.161,0814.12.2012kopírovanie
FD/0585/122012121KOMEDIA s.r.o.184221.12.2012graf. podklady, tlač kalendárov
FD/0586/12120330MJM Trans206,4614.12.2012práce s autožeriavom
FD/0587/12201200893Slov. nár. knižnica66,3912.12.2012servis programu Knižnica
FD/0588/12141027571ASA s.r.o.489,4114.12.2012odpad
FD/0589/123112012BOBO13524.12.2012tlač novoročeniek
FD/0590/123412246783Hl.m. SR Bratislava92,9020.12.2012poplatok odpad
FD/0591/122126033570Hl.m. SR Bratislava51,7821.12.2012monitorovanie EZS
FD/0592/122126033571Hl.m. SR Bratislava51,7821.12.2012monitorovanie EZS
FD/0593/122126033575Hl.m. SR Bratislava39,8321.12.2012monitorovanie EZS
FD/0594/122126033846Hl.m. SR Bratislava19,9221.12.2012monitorovanie EZS
FD/0595/1220120155Coman s.r.o.7190,4020.12.2012rekonštrukčné práce miniihrisko
FD/0596/1242012Spektrum10127.12.2012naladenie klavíra
FD/0597/12152012Miroslav Smolinský - Promis326021.12.2012záloha na klampiarsky materiál
FD/0598/12212153Ing. Miloslav Ilavský148,1614.12.2012znalecký posudok
FD/0599/1267Milan Bilačič - Trak-bag280,8018.12.2012čistenie kanálov Podkerepušky
FD/0600/127312111070OLO a.s.2375,4426.12.2012odpad VKK
FD/0601/128201091310Le Cheque Dejeuner s.r.o.278424.12.2012stravné lístky zam. 2013
FD/0602/12652012ML Audit72029.12.2012overenie KÚZ 2011
FD/0603/121201053Richard Máťoš - BKP Okná dvere3897,5117.12.2012záloha na dvere ZŠ
FD/0604/128941001640SKANSKA SK a.s.91832,0611.1.2013rekonštrukcia MK Trstínska
FD/0605/12132012Zalán Schuster s.r.o.9026.12.2012filmovanie verejného zhromaždenia
FD/0606/1252540158Poradca s.r.o.59,208.1.2013zákony
FD/0607/122012324Interactiv.me605.12.2012balík SMS občanom
FD/0608/12112189204BVS150,1727.12.2012vodné stočné
FD/0609/127312111083OLO a.s.1371,2927.12.2012odpad
FD/0610/122012364Agentúra 208124,7427.12.2012
FD/0611/12438121752012Raft s.r.o.9602.1.2013stavebný dozor
FD/0612/121201056Richard Máťoš - BKP Okná3897,513.1.2012výmena dverí
FD/0613/12670121220AFY s.r.o.18843.1.2013noviny NB
FD/0614/12172012Miroslav Smolinský - Promis3260,2010.1.2013dažďové zvody
FD/0615/126745954367T-Com114,6217.1.2013telef. poplatky
FD/0616/12312637445BVS18,5814.1.2013vodné
FD/0617/12312641435BVS19,6714.1.2013vodné
FD/0618/1220120298BEZPO Lyžičiar Radoslav66,3910.1.2013služby technika BEZPO
FD/0619/12128122012Ekocentrum Kadlečovič199,1614.1.2013zberný dvor
FD/0620/122120904662NEPA Slovakia s.r.o.81,1114.1.2013kopírovanie
FD/0621/122120904717NEPA Slovakia s.r.o.66,8514.1.2013prenájom kopírky
FD/0622/1220121222DELETE, s.r.o.579,2014.1.2013servis PC, tonery
FD/0623/122126034121Hl.m. SR Bratislava19,9214.1.2013monitorovanie ESZ
FD/0624/122126034138Hl.m. SR Bratislava39,8314.1.2013monitorovanie ESZ
FD/0625/122126034134Hl.m. SR Bratislava51,7814.1.2013monitorovanie ESZ
FD/0626/122126034133Hl.m. SR Bratislava51,7814.1.2013monitorovanie ESZ
FD/0627/125189817445Orange69,8810.1.2013telef. poplatky
FD/0628/127212878241T-Com390,133.1.2013telef. poplatky
FD/0629/12412012JOVACO10014.1.2013sužby na úseku CO
FD/0630/12312624009BVS17,402.1.2013vodné stočné
FD/0631/12141027933ASA s.r.o.572,933.1.2013odpad
FD/0632/12332402208Manutan SK s.r.o.95,882.1.2013kanc. stolička
FD/0633/122952012Duvystav s.r.o.5605,3831.1.2013rekonštrukcia MK Záhumenská
FD/0634/122942012Duvystav s.r.o.54177,1431.1.2013rekonštrukcia MK Záhumenská
FD/0636/12201201918014.1.2013náklady - Silvester
FD/0637/121200052Robuš66014.1.2013zimná údržba
FD/0638/122380104521Lyreco CE,SE59,3014.1.2013papier
FD/0639/121288Vľúdnosť Venia n.o.1423,1011.1.2013opatrovateľská služba
FD/0640/121012080NO Opatrovateľka35714.1.2013opatrovateľská služba
FD/0641/12141028151ASA s.r.o.98,8114.1.2013prenájom kontajnera
FD/0642/129000646217Slovenská pošta487,3014.1.2013poštovné
FD/0643/127180548661ZSE Energia a.s.40,0321.1.2013vyúčtovanie el. energie
FD/0644/127140656391ZSE Energia a.s.226,4221.1.2013vyúčtovanie el. energie
FD/0645/12746085372T-Com202,7617.1.2013telef. poplatky
FD/0646/123412277532Hl.m. SR Bratislava116,1320.1.2013odpad
FD/0647/12112197603BVS84,8824.1.2013vodné stočné
FD/0648/127230446572ZSE Energia a.s.-215,5821.1.2013vyúčtovanie el. energie
FD/0649/127150610934ZSE Energia a.s.467,1421.1.2013vyúčtovanie el. energie
FD/0650/127312121151OLO a.s.217,2525.1.2013odpad
FD/0651/125041202800Poradca podnikateľa11,3022.1.2013vyúčt. 2012 Fin. spravod.
FD/0652/125041200417Poradca podnikateľa46,6722.1.2013vyúčt. 2012 ÚZZ

júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« jún   aug »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Facebook