Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Výzva na predloženie cenovej ponuky

ponuka euro

Výzva na predloženie cenovej ponuky

zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Sídlo: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 

IČO: 00604 887

Kontaktná osoba: Viera Mazáčková

e-mail: mazackovav@gmail.com

mobil: 0910 905 377 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zahorskabystrica.sk

  

Predmet zákazky: Materiálno-technické vybavenie tried materskej školy

    

Opis predmetu zákazky:  

Nábytok a hračky do dvoch tried, nábytok do šatne materskej školy:

– skrinkové zostavy s dvierkami a policami bezpečné pre deti

– sedacie zostavy s kontajnermi na kolieskach

– stolíkové zostavy a stoličky bezpečné pre deti

– stohovateľné postieľky plastové vo viacerých farbách, matrace ku postieľkam

– skrine na ukladanie postieľok so závesom

– pracovné stoly a stoličky pre učiteľky

– šatňové skrine pre deti

– detské kuchynkové zostavy

 

ŠPECIFIKÁCIA predmetu zákazky  

  

Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2019, 12.00 hod. 

Termín obhliadky: podľa dohody 

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 400 € bez DPH

  

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava 

Termín ukončenia predmetu zákazky: podľa dohody 

  

Podmienky účasti: 

Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  

 

Špeciálne požiadavky:

Žiadané prevedenie nábytku drevo javor v kombinácii so žltou a zelenou farbou, variabilnosť, bezpečnosť, farebnosť zostáv, tiché a bezpečné zatváranie skriniek.

  

Kritéria na vyhodnotenie: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek. 

Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek. 

  

Zverejnené dňa 20.08.2019 

marec 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« feb   apr »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Facebook