Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Stanovisko MČ Bratislava Záhorská Bystrica – KOVOHUTY

“KOVOHUTY SK,s.r.o. – nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory“ – Zámer na vykonanie činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov”.

MČ Bratislava Záhorská Bystrica v zmysle § 23 ods.3 zákona 24/2006 z.Z. informovala verejnosť o Zámere spoločnosti Kovohuty SK s.r.o. na vykonávanie činnosti – nakladanie s NO „Oznámením o predložení zámeru“ dňa 15.2. 2016, a ako dotknutý orgán bola povinná zaujať stanovisko do 3.3.2016. Verejnosť mala možnosť doručiť svoje písomné stanovisko k Zámeru do 7.3. 2016. Vzhľadom na závažnosť problematiky MČ dňa 02.03. 2016 zvolala mimoriadne zasadnutie komisie pôdneho a lesného hospodárstva, komisie pre výstavbu a dopravu a komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, aby spoločne zaujali stanovisko k predmetnému zámeru. Zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia komisií a kópiu stanoviska mestskej časti uvádzame v prílohách.

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisií z 02.03.2016

Stanovisko MČ k zámeru fi KOVOHUTY

Rozhodnutie Okresného úradu k zámeru fi KOVOHUTY

november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« okt   dec »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Facebook