Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Pohľad na Klub dôchodcov Záhorská Bystrica a jeho činnosť v súčasnosti

V roku 2008 oslávil 20. výročie svojho založenia.

Nadobudol tým charakter klubu dôchodcov s dlhodobým pôsobením, dlhoročnou tradíciou a bohatými organizačnými skúsenosťami, s pevne stanovenými cieľmi svojej organizovanej činnosti.
Stal sa klubom dôchodcov, ktorý dôsledne plní všetky úlohy svojho významného spoločenského poslania, ktorý dôsledne a spoľahlivo napĺňa aj stanovené ciele svojej konkrétnej činnosti.

Stal sa klubom dôchodcov s pevne vybudovaným organizačným systémom i skúsenosťami. Využíva tiež vhodné formy a metódy svojej práce na uspokojovanie vlastných potrieb a záujmov svojich členov.
Priaznivo sa možno vyjadriť i k otázke rozsahu jeho činnosti, ktorá svojím obsahom nadobúda charakter širokej škály rôznych kultúrnych, spoločenských a záujmových aktivít, ktoré poskytujú veľa vhodných príležitosti na uspokojovanie záujmov a požiadaviek vlastných členov.
Svoju činnosť vykonáva v zmysle pevne stanoveného pracovného plánu. Prispôsobuje ju tiež na podmienky prostredia, v ktorom svoju činnosť vykonáva. Nezabezpečuje každodennú prevádzkovú činnosť. Slúži pre účely jednotlivých organizovaných aktivít. Prioritou sú najmä jeho veľké sviatočné podujatia, ktoré sú pre svoj obsah a slávnostné zameranie toho ktorého podujatia
najviac príťažlivé. Zaznamenávajú aj najväčší záujem. Mávajú veľmi vysoký počet svojich účastníkov. Stali sa už určitou tradíciou. Najpôsobivejšie sú najmä stretnutia fašiangové, veľkolepé stretnutia pri príležitosti oslavy jubilantov, konajú sa dvakrát do roka, v mesiaci jún za prvý polrok a v mesiaci november za druhý polrok roka. Ide o oslavy životných a manželských jubileí, zlaté svadby, ba i vyššie dožívajúce sa manželské jubileá. Sú to tiež oslavy Dňa matiek, stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, no predovšetkým sú to predvianočné stretnutia, ktoré pre svoju citlivú atmosféru nezanechajú nikoho bokom a takmer v stopercentnej účasti prilákajú spoločne vychutnávať krásnu predvianočnú atmosféru. Všetky tieto podujatia vynikajú mimoriadne sviatočnou atmosférou, ktorú dotvára i vhodne volený kultúrny program, prípadne hudba do tanca i na počúvanie, ale i záverečné priateľské posedenia pri podávanom malom občerstvení. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici sú i organizované zájazdy. Sú to zájazdy kultúrno-poznávacie u nás doma ale i v zahraničí, Ďalej sú to zájazdy pútnické, zájazdy za zdravím. zájazdy relaxačno-rehabilitačné, s využívaním služieb niektorých termálnych kúpalísk. Veľmi aktuálnymi sa stali rekreačné týždenné pobyty. Tiež rôzne pohybové aktivity, turistické pochôdzky, krátke výlety do prírody
spojené s opekačkami, pripadne “guláš párty”, atď. Obľúbenými sú i návštevy divadelných predstavení. Organizovaná činnosť je dostatočne využívaná. Členovia klubu dôchodcov javia o ňu dostatočný záujem.
Dostatočný záujem je i o samotné členstvo v klube dôchodcov. Jeho členskú základňu vytvára vysoký počet jeho členov, pre ktorých je klub dôchodcov určitou srdcovou záležitosťou a neodmysliteľnou súčasťou ich života.
Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici dlhodobo eviduje viac ako tristo členov, čím sa zaraduje medzi najväčšie organizácie klubu dôchodcov svojho širokého okolia, ak nie je vôbec tým najväčším.
Činnosť klubu dôchodcov zabezpečujú poverení členovia výboru. Prvý výbor pracoval pod vedením predsednícky p. Albíny Mišovskej v čase od založenia 2. októbra 1988 do 25. februára 1995. Druhý výbor pracuje od 25. Februára 1995 a pracuje nepretržite aj v súčasnosti pod vedením predsedníčky p. Ludmily Mokovej.

Vypracovala: Ľudmila Moková
Predsedníčka Kl. dôch.

október 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« sep   nov »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Facebook