Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Oznámenie o zámere a upovedomenie o začatí konania – nakladanie s nebezpečným odpadom

zber

„KOVOHUTY SK, s.r.o. – nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory- Zámer na vykonanie činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Okresnému úradu Bratislava do 7.3.2016.

V zmysle § 23 ods.3 zákona 24/2006 Z.z., Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako dotknutá obec, týmto oznamuje verejnosti predloženie zámeru: „KOVOHUTY SK, s.r.o. – nakladanie s nebezpečným odpadom, opotrebované batérie a akumulátory- Zámer na vykonanie činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov“

Do tohto dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo vlastné náklady zhotoviť kópie na Miestnom úrade Bratislava – Záhorská Bystrica cez stránkové hodiny po telefonicej dohode na t.č. 02/6595 7128.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia na úradnej tabuli.

Oznámenie o zámere a upovedomenie o začatí konania – nakladanie s nebezpečným odpadom – opotrebované batérie a akumulátory – KOVOHUTY SK, s.r.o. – 265_2016_STL

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kovohuty-sk-s-r-o-nakladanie-s-nebezpecnym-odpadom-opotrebovane-bateri

máj 2021
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Facebook