Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

OZNÁMENIE o povinnom zápise detí do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2016/2017

skola_sova

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

OZNÁMENIE

o povinnom zápise detí do prvého  ročníka základnej školy

na školský rok 2016/2017

Zápis detí do  prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 zo dňa 12.1.2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

sa uskutoční

v PIATOK  8. apríla 2016 od 15.00 do 18.00  a

v SOBOTU 9. apríla 2016 od   8.00 do 12.00

v Základnej škole s materskou školou, Hargašova 5 v Bratislave – Záhorskej Bystrici.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2016 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky  o jeden rok.

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak  chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Bližšie informácie podá záujemcom Základná škola v Záhorskej Bystrici, tel. 65956115 alebo sú na web stránke www.zshargaba.edu.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

Ing. Jozef  K r ú p a

s t a r o s t a

november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« okt   dec »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Facebook