Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Objednávky 2017

dok

Zverejňovanie objednávok podľa zákona 382/2011 Z.z.

Číslo objednávkyIČODodávateľObsahCena /Množstvo/Dátum vystavenia
1_201717466628Ing. Peter Šimurkaslužby kameramana, DVD, fotenie2009.1.
2_2017ArtGeo, s. r. o.dodanie dokladov potrebných ku kolaudácii MŠ: digitálnu mapu, geometrický plán, adresný bod35011.1.
3_201735973617Delete s.r.o.Notebook6004.1.
4_2017JJJ-s.r.o.drevené laty2425.1.
5_2017Bobo publicitavelkoplošná potlač obrazov na reprezentačný ples35011.1.
6_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby45011.1.
7_2017Agentúra 208 s.r.o.reklamné predmety23916.1.
8_2017Richar Máťoš BKP okná dveredodanie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu na novú triedu materskej školy na Hargašovej ul.959,1717.1.
9_2017SKY-ECO s.r.o.meranie intenzity osvetlenia v MŠ a vyhotovenie protokolu30018.1.
10_2017Agentúra PRINCEPSdramaturgické spracovanie a prípravu scénaru a textov pri príležitosti Reprezentačného plesu starostu36018.1.
11_2017BD-production, s.r.o.vystúpenie počas Bystrických malých hodov, dňa: 24.6.2017, hodinový program135026.1.
12_2017Slovenská pošta a.s.tlačivá poštových poukazov na účet MČ4123.1.
13_2017Pavol Tima "Ladenie a oprava klavírov"klavíra v Spoločenskom dome10031.1.
14_2017Ing. Milan Duchoň -PO PROJEKT -požiarna bezpečnosťvypracovanie projektu požiarnej ochrany a zabezpečenie stanoviska HaZÚ42031.1.
15_2017Reštaurácia CORONAzabezpečenie cateringu na Reprezentačný ples starostu490020.1.
16_2017BellaDia s.r.ovýzdoba Reprezentačného plesu99020.1.
17_2017Stanislav Kyselvykonanie stavebno - technického prieskumu Richtárskeho domu9306.2.
18_2017XLINEBUS s.r.o.preprava3008.2.
19_2017BKP elektro s.r.o.dodávka a montáž aktívneho bleskozvodu na budovu prístavby MŠ5323,6113.2.
20_2017Ing.arch. Ladislav Slabeyvypracovanie projektovej dokumentácie k zmene účelu využitia priestorov v budove starého MÚ na tanečnú sálu25013.2.
21_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby27713.2.
22_2017Ing. Gabriel Meszárošopravu, servisná prehliadka a revízia kotla Buderus
na Ľudovom dome
10010.2.
23_2017Smaltovňa s.r.o.tabuľky - orientačné a súpisné čísla489,6015.2.
24_2017Ing. Jozef Kubaský
Pekáreň u Floriánka
pagáče, koláče441.3.
25_2017BKP elektro s.r.o.dodávka a servis prístupového systému18,6027.2.
26_2017Bobo publicitainfotabule, samolepka13227.2.
27_2017Marek Kafka -stolárstvododávka a montáž skrine Roll Door do malej zasadacej miestnosti v budove miestneho úradu123027.2.
28_2017kovový regál38,201.3.
29_201735758643eBIZ Corp, s. r. o.služby realizácie verejného obstarávania pre zákazku: DOSTAVBA PAVILÓNU „A“ - Základná škola s materskou školou“21007.3.
30_2017DISIG a.s.mandátny certifikátpre QESi 1 rok Pack866.3.
31_2017BKP elektro s.r.o.dodávka vstupného audio tabla na objekt MiU Záhorská Bystrica22527.2.
32_201746461388WECKO servismobilná toaleta
od marca do októbra 2017 so servisom
7210.3.
33_2017HornbachMateriál na umiestnenie ochranných sietí na ihrisku TJ36010.3.
34_2017Hornbach
Bratislava
Realizácia vyraďovacieho konania podľa zákona č. 503/20072030,4014.3.
35_201735792817Alfastavba s.r.o.realizácia sond na budove základnej školy - Hargašova 5 pre zákazku: DOSTAVBA PAVILÓNU „A“ - Základná škola s materskou školou“44414.3.
36_2017NIVEL PLUS, s. r. o.inzercia v novinách Bratislavské noviny -BA v rozmere 80 x 100 mm27613.3.
37_2017Dopravné značenie s.r.o.vodorovné značenie parkoviska pred
MÚ Bratislava -Záhorská Bystrica
cca 280 -300 bm.
27013.3.
38_2017BOBOvýroba infotabúl -zákaz zastavenia9413.3.
39_2017Agentúra 208, s.r.o.tlač samolepiek s výrezom85,2226.1.
40_2017Agentúra 208, s.r.o.USB Kľúče na Deň učiteľov + potlač34017.3.
41_2017123školaplakety
pri príležitosti Dňa učiteľov
20.3.
42_2017pantograph s.r.o.dotlač 8 paré 5 pre zákazku: DOSTAVBA PAVILÓNU „A“ - Základná škola s materskou školou“90014.3.
43_2017Ing.arch. Slabeydotlač 5-tich paré projektu "Viacúčelová športová hala" .321,5021.3.
44_2017Pavelek Ivan -JURGASSrevízia plynových zariadení
kotolní na MÚ, Spol.domu, Ľud.domu, Knižnice,
Požiar.zbrojnici
82520.3.
45_2017CSAKOM spol. s.r.o.servisná prehliadka Multicar po
1500 Mh, oprava hydraulického pohonu .
290020.3.
46_201735961945Geosk s.r.o.realizácia polohopisného a výškopisného zamerania na budove základnej školy - Hargašova 5 pre zákazku: DOSTAVBA PAVILÓNU „A“ - Základná škola s materskou školou“43222.3.
47_2017Richard Máťoš BKP okná a dvereplastové žalúzie do zrkadlovej sály a šatne v budove Knižnice187,9223.3.
48_2017Richard Máťoš BKP okná a dverevýmena poškodených skiel na budove spološenského domu a zdravotného strediska408,5423.3.
49_2017Coman s.r.o.výmenuVymena hornej roztrhanej siete 18m x 1,3m za novu ,hrubka materialu 4mm, oko 100mm vratane noveho oceloveho lanka oprava brankovej siete a siete okolo branky , vlozenim novej sietoviny, pospajanim poskodenej48823.3.
50_2017Vanák Tomáš -inštal. práceoprava vodovod. potrubia /havária/ na zdravot.stredisku / zubná technika/17023.3.
51_2017Satis s.r.o.čistenie cestného žľabu na Trstínskej ulici.8023.3.
52_2017Siky Gardens, s. r. o.dodanie
kríkových ruží na "Jarnú akciu"
468030.3.
53_2017XLINEBUS s.r.o.preprava cca 25 osôb do Brumovíc a späť3003.4.
54_201731377017Richter Rasen Slovakia. s r.o.práce na obnovu trávnatej plochy futbalového ihriska23005.4.
55_2017Tilia Pharmacyalkohol tester a náhradné násuvky1405.4.
56_2017Ing. Hana Šiftářovávypracovanie geometrického plánu4905.4.
57_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby1905.4.
58_2017EuroSms s.r.o.SMS kredit2407.4.
59_2017Spolok dychovej hudby Častovankaúčinkovanie na Stavaní máje50019.4.
60_2017DFS Čečinkaúčinkovanie na Stavaní máje,15019.4.
61_2017Občianske združenie Pollák Bandúčinkovanie na Bystrických malých hodoch12024.4.
62_2017PROMIS -M. Smolinskýmontáž strešnej
krytiny na 2 predajné stánky a uloženie
podlahy v stánkoch
1199,4824.4.
63_2017RETLAKodborná prehliadku tlakových nádob272,5224.4.
64_2017ROBUŠ spol. s.r.oposypová soľ35524.4.
65_201744454490Dobrá klíma, s.r.ooprava izolácie27026.4.
66_2017Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.orientačné a súpisné čísla108,802.5.
67_2017Asanačná s.r.o.deratizácia3002.5.
68_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby29527.4.
69_2017NOPE a.s.dodávka a montáž stožiarov a
osadenie nových kanalizačných poklopov
29299.5.
70_2017Ing.Jarpslav Žember
stavebná firma Žember
oprava výtlkov v MČ Záhorská Bystrica a
technologickým spôsobom a oprava cesty na
Podkerepuškách asfaltovým betónom
4958,5415.5.
71_2017Kvetinárstvo a Deliakvety, darčekové balíčky228,2015.5.
72_2017Ján Hangoni -BJH AGENCYčinkovanie na Bystrických hrubých hodoch140019.5.
73_2017Tanečné štúdiočinkovanie na Bystrických hrubých hodoch50022.5.
74_2017BellaDia s.r.oosvetlenie, ozvučenie a stavbu pódia s prestrešením na podujatie Bystrických malých hodov160022.5.
75_2017ATOP s.r.o.náhradná zrkadlovina pre zrkadlá235,9518.5.
76_2017MELICHER ACADEMY s.r.o.vypracovanie plánu BOZP na Viacúčelovú športovú halu796,8024.5.
77_201750712730AGENTÚRA WOOW, s.r.o.predstavenie pre deti
Muzikálová rozprávka Ľadové kráľovstvo
138029.5.
78_201776133273David Tomanvyčistenie stanových plachiet60030.5.
79_201776133273David TomanMontáž a demontáž stanu55030.5.
80_2017Servis IJ s.r.o.oprava motora na aute PIAGGIO460030.5.
81_2017Containexskladový kontajner 20"292810.5.
82_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby5502.6.
83_201744241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizácia periodika Naša Bystrica
číslo 1/2017
5185.6.
84_201744241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizácia periodika Naša Bystrica
číslo 2/2017
5185.6.
85_201744241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizácia periodika Naša Bystrica
číslo 3/2017
5186.6.
86_2017BKP elektro s.r.o.dodávka a montáž betónových stožiarov1429,2013.6.
87_2017Pohrebná služba
Solamen
pochovanie nájdenej mŕtvoly538,7313.6.
88_2017Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.výroba tabuliek: orientačné a súpisné čísla, dopravná značka236,8016.6.
89_2017SIGNATECH s.r.o.infotabule38721.6.
90_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby50321.6.
91_2017Karol Ďuríšekviazanie kroniky a časopisu12021.6.
92_2017ŠEVT a.s.slúchadlá, USB kľúče101,8821.6.
93_201746470786KINEMATOGRAF, s.r.o.premietanie letného kina100021.6.
94_2017Ing. Jaroslav Žembera
stav.firma Žember
oprava výtlkov12506.7.
95_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby11313.7.
96_2017KORKY s.r.o.oprava čerpacieho systému a závlahového
systému na futbalovom ihrisku
180021.7.
97_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby26025.7.
98_2017Tibor Breitschaftzemné práce10019.7.
99_2017Verenoprospešné služby
Stupava
práca s plošinou82,3619.7.
100_2017CSAKOM spol.s.r.o.oprava a servisná prehliadka motorového vozidla
Multicar M 30 FUMO
2387,3627.7.
101_2017A TOP s.r.o.dopravné zrkadlá28.7.
102_201746470786KINEMATOGRAF, s.r.o.premietanie letného kina50027.7.
103_2017BKP elektro s.r.o.úprava elektroinštalácie, osadenie núdzových svetiel a žľabov1222,532.8.
104_2017Brštiak Milan -stav.práceosadenie protipožiarných dverí v budove Knižnice,
murárske práce
24402.8.
105_2017ESCO, s.r.o.vybudovanie vodovodnej prípojky k hydrantu a
osadenie hydrantu
7642.8.
106_2017Regionálne vzdelávanie centrum PrešovPríručka pre obecných a školských kronikárov - Mgr. Krupová11,802.8.
107_201744241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizácia periodika Naša Bystrica5187.8.
108_2017STOMEX s.r.o.ochranné pracovné odevy, tričká a pracovná obuv5004.8.
109_201748192988Michal Žažo -PROJEKTY PBSvypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby1609.8.
110_201711814977Ing. Jozef Kubaský
Pekáreň u Floriánka
banketové pagáče3610.8.
111_2017OZ MaratónMateriálno-technická podpora pri organ. Šport.pod.
časomiera pre pretekárov
100015.8.
112_2017TALAJKA s.r.o.značka B34126,0921.8.
113_2017Eurosms s.r.o.kredit SMS služby24021.8.
114_2017Bohuslav Blecha -BOBOtlač vektorových máp7625.8.
115_2017Bobo publicitaPVC plachta18025.8.
116_201735973617DELETE, s.r.o.počítače, softvér19924.9.
117_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby2707.9.
118_2017Marek Kafka -stolárstvokancelárske stoly, kontajnery a príručná skrinka11707.9.
119_2017Miloš Žužič -autoserviskomplexný servis
na autách Fábia -BA 162 OD a
FORD FOKUS BA 107 JE
400,487.9.
120_201746297961WORLD MAPS, s.r.o.mapové lišty257.9.
121_2017BKP elektro s.r.o.čípy na vchodové dvere do miestneho úradu452.8.
122_2017Dominika Hanzlíková
Riner
plagát5011.9.
123_201746470786KINEMATOGRAF, s.r.o.premietanie letného kina65031.8.
124_2017Bobo publicitapečiatky TRODAT267,6011.9.
124A_2017Agentúra 208igelitové taškys potlačou erbu276,3211.9.
125_201750461869Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.dopravné značenie787,2218.9.
126_2017Eurosms s.r.o.kredit na zasielanie sms správ24019.9.
127_2017M stav, spol s.r.o.oprava nedokončenej komunikácie na Donskej ulici č. 10716620.9.
128_2017Bobo publicitatabuľa 2000x250mm3011.9.
129_201735832878MH Consulting, spol. s r. o.vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov45021.9.
130_2017KORKY s.r.o.výmena čerpadla a oprava závlahového
systému na futbalovom ihrisku
300921.9.
131_2017Kľučka, s.r.o.dverné samozatvárače bez aretácie KABA119.7021.9.
132_201776133273David TomanMontáž a demontáž stanu55031.8.
133_201776133273David TomanMontáž a demontáž stanu95022.9.
134_2017CEMOS, s.r.o.hlavná prehliadka mosta, meranie208026.9.
136_2017Milan Brštiak -stav.prácemaľovanie priestorov v Ľudovom dome309,8026.9.
137_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby20028.9.
138_2017Daffer, spol. s r.o.lavička, vešiak61729.9.
139_2017B2Bpartnerupratovacia skriňa24029.9.
140_2017KOmedia s.r.o.grafické návrhy54328.9.
141_2017Marek Kafkaskriňa na hygienické potreby26029.9.
142_2017Gemini People, s.r.o.spracovanie žiadosti (zakúpenie
štiepkovača) - výzva z enviromentálneho fondu
3502.10.
143_2017Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.tabuľky - orientačné a súpisné číslla1022.10.
144_2017PK -krtkovanieobhliadka, čistenie dažďových žľabov, odčerpanie42027.9.
145_2017Asanačná, s.r.o.deratizácia3005.10.
146_2017Dominika Hanzlíková
Riner
grafické návrhy5.10.
147_2017PROMIS -M. Smolinskýoprava strechy30006.10.
148_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby2506.10.
149_2017VEKTOR družstvo SenicaDuplikát k certifikátu na požiarne dvere2511.10.
150_2017PK Property s.r.o.Prečistenie kanalizačnej rúry na Podkerepuškách35512.10.
151_2017Ing. Gabriel Meszárosodborná prehliadka spojená
s servisom kotlov v budovách Ľudový dom,
Miestny úrad a Knižnica
41612.10.
152_2017Profesia, spol. s r. o.inzercia pracovnej ponuky:
Referent ekonomického oddelenia
9018.10.
153_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby35018.10.
154_2017Ing.Hana Bašová-AB Projektkontrolný rozpočet-stavebná časť pre NFP MŠ - Hargašová120018.10.
155_2017BV ton s.r.o.ozvučenie koncertu "Čaro Vianoc"35019.10.
156_2017Venda s.r.o.údržba záhonov pri bytovkách na Bratislavskej ulici29019.10.
157_2017Brštiak Milan -stav.práceosadenie zámkovej dlažby a obrubníkov
pri Požiarnej zbrojnici
210020.10.
158_2017Ing. Jaroslav Žember
stavebná firma Žember
oprava výtlku na Donskej ulici o výmere 2,0 x 2,0 m24020.10.
159_2017Reštaurácia CORONAStravovanie okrskových volebných komisií dňa 4.11.2017484,8023.10.
160_2017ESCO, spol. s r.o.Inštalatérske práce v budove Knižnica a Spoločenský
dom
62011.10.
161_2017Centrum polygrafických služiebZáznamové knihy pre DHaZZ911.10.
162_2017Osvetleniemontáž,údržbu počas prevádzky a demontáž prvkov
vianočnej výzdoby
130027.10.
163_2017Ing. Jaroslav Žember
Stavebná firma Žember
Oprava živičného krytu pred poštou - Gbelská ul.44782.11.
164_2017Slovenské centrum obstarávaniaVykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie
vývozu triedeného komunálneho odpadu zo zberného
dvora
18206.11.
165_201747481412V-statika s.r.o.projekčné práce ako podklad pre dielenskú dokumentáciu19209.11.
166_201717466628Ing. Peter Šimurkaslužby kameramana, DVD, fotenie20013.11.
167_201746171240Komedia s.r.o.grafické spracovanie a tlač kalendára128413.11.
168_2017BellaDia.sk, s.r.o.občerstvenie, obrusy70013.11.
169_2017HERMAN -obchod a spracovanie drevaodstránenie a likvidácia suchých drevín39015.11.
170_2017PROEKO -Inštitút vzdelávania s.r.o.školenie zamestnancov v oblasti
980,00
verejného obstarávania a elektronického trhoviska
98022.11.
171_201732164980Peter Labody -Bodyteptepovanie priestorov miestneho úradu31524.11.
172_201700603414Mestská časť Bratislava -Lamačinzercia v mesačníku LAMAČAN č.125024.11.
173_201744527233LA Elektro, s.r.o.Revízna správa el. zariadenia4827.11.
174_201744373228Pureco, s.r.o.servisná prehliadka retenčnej nádrže20227.11.
175_2017Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.výroba tabuliek236,8028.11.
176_2017Riner
Dominika Hanzlíková
plagáty, vstupenky, pozvánky6828.11.
177_201744998074Kominárstvo, s.r.o.revízia komínov9528.11.
178_2017Ing. Juraj Kabzan -Termprojektové práce pre ÚR165028.11.
179_2017Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.Dopravné značenie47329.11.
180_2017FCC Bratislavaposypová soľ13804.12.
181_2017Ing. Jozef Kubaskýpagáče246.11.
181_2_2017Richard Máťoš BKP oknádodanie a montáž protipožiarneho okna na podateľni682,674.12.
182_201744998074Kominárstvo, s.r.o.revízia komínov v objektoch MČ Záhorská Bystrica9528.11.
183_2017VEKTOR družstvokontrola požiarnych uzáverov72,966.12.
184_2017ABC -TERM, spol. s r.o.prehliadka čerpacej stanice Vlkovka1086.12.
186_2017Agentúra 208darčeky k 55. výročiu školy1046.12.
187_2017Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.orientačné a súpisné čísla156,4011.12.
188_2017ŠEVT a.s.kancelárske potreby7205.12.
189_201744241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizácia periodika Naša Bystrica číslo 5/2017 a 6/2017103613.12.
191_2017Autoservis JPP s.r.o.prezutie kolies a vyváženie na vozidlách Multicar a Ford8429.11.
192_2017Argolla productionsvystúpenia na ples139016.11.
193_201711814977pekáreň u Floriánkabanketové pagáče14,2617.11.
194_2017Autodoprava Milan Pokornýdovoz posypovej soli na zimnú údržbu12021.12.

jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Facebook