Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Objednávky 2018

dok

Zverejňovanie objednávok podľa zákona 382/2011 Z.z.

Číslo objednávkyIČODodávateľObsahCena /Množstvo/Dátum vystavenia
1_2018CESTPROJEKT, spol. s r.o.Pasport zvislého a vodorovného dopravného značeniakomunikácií na území MČ Bratislava -Záhorská Bystrica50008.1.
2_2018BKP elektro s.r.o.výmena hl. ističa 3x25A v priestoroch MŠ na Hargašovej ulici9.1.
3_201848269921DVARTIST s.r.o.moderovanie Reprezentačného plesu3509.1.
4_2018ŠEVT a.s.kancelárske potreby1029.1.
5_2018WELD-EXPERTelektrocentrála ARCTOS B CCL99822.1.
6_2018Ing. Milan Feješ-RETLAKrevízie tlakových nádob272,5022.1.
7_2018Crap, s.r.o.PVC karty s podpisovým poľom vrátane grafického návrhu50422.1.
8_2018MPL TRADING, spol. s r.o.vymývacia truhlica, stojan na bicykle50008.1.
9_2018BellaDia.sk s.r.o.zabezpečenie cateringu2356,6119.1.
10_2018BellaDia.sk s.r.o.výzdoba na Reprezentačný ples921,5019.1.
11_2018Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.orientačné a súpisné čísla4421.2.
12_2018Ing. Marian Földeš -CODMAFoprava detského ihriska3157,2015.2.
13_2018"11" z Ivankyhudobné vystúpenie50020.2.
14_2018Spolok dychovej hudby Častovankaúčinkovanie na "Stavanie mája"50026.2.
15_2018Spolok dychovej hudby Častovankaúčinkovanie na Bystrických malých hodoch50026.2.
16_2018Fire safe, s.r.o.požiarny projekt požiarnej zbrojnice65026.2.
17_2018Fire safe, s.r.o.projekt pre potrebu predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu30026.2.
18_2018Chal -Tec Gmbh83,8026.2.
19_201836556858Košík-siete, s.r.o.oprava sietí na futbalovom ihrisku v160528.2.
20_201835885815Manutan Slovakia, s.r.o.interkom, rohož171,3627.2.
21_201835776366EuroConsulting, s.r.o.spracovanie podkladov potrebných na „Priebežný výkon služieb projektového riadenia ..."348027.2.
22_201843790941AGL Ihriská, s.r.o.hojdačky264,1028.2.
23_2018Ing. JozefKubaskýpagáče, koláče582.3.
24_2018ŠEVT a.s.kancelárske potreby4685.3.
25_2018Miloš Mattovičvýroba a montáž basovej struny605.3.
26_2018RUŠEZ-Ing. Dzubaodborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie v priestoroch šatne na futbalovom ihrisku1991.2.
27_2018TALAJKA s.r.o.dodanie značky B34126,0921.8.2017
28_2018604887HQ Tools, s.r.o.Brúska pásová 9911 Makita131,677.3.
29_201835928069Crap, s.r.o.grafický návrh letáku3007.3.
30_201835928069Crap, s.r.o.vytvorenie riešenia na evidenciu
-odovzdaného odpadu
-odvozu kontajnerov
4807.3.
31_201851405989Prima production, s.r.o.zabezpečenie moderátora a programu
na Deň žien
3008.3.
32_201844241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.redakčná realizáciA periodika Naša Bystrica číslo 1/20185188.3.
33_2018ALUPROJEKT, s.r.o.informačná vitrína, stojany3848.3.
34_201835973617Delete s.r.o.PC, Office, ESET2179,9712.3.
35_2018Branislav Královičzasklenie vitrín260,669.3.
36_201811662549Ladislav Szaboplexi krabice na noviny13512.3.
37_2018JD ROZHLASY SK s.r.o.ovládací program AMO, rádiostanica, ovládací softvare, mikrofón, zaškolenie a montáž. príjimač US - digi, prijímač pre ovládanie drát.rozhl.bezdrôtový hlásič, reproduktor 30VA426912.3.
38_201833793191Štefan Čuchor ELTEAM
6x objímka na stĺpik 504037
3x víčko plastové 504040
37,0814.3.
39_201847108584Venda, s.r.o.
práce na detskom ihrisku 2864,0614.3.
40_2018DAK-Elena Horváthová
PD práce na "Parkovisko na ul.Štefana Mayera v ZB"73614.3.
41_201846054456
L-DEN SLOVAKIA
vitrína, stojany, zámky, tlakové vzpery56020.3.
42_201847108584BKP ELEKTRO, s.r.o.
montáž interkomu4021.3.
43_201837028961
Bohuslav Blecha- výroba reklamy
tabule733,2021.3.
44_201846515658
WELD EXPERT, s.r.o.
zváračka26522.3.
45_201845655634
Ján Grajzel Obec 123plakety9522.3.
45A_201836285323
Agentúra 208
darčekové predmety169,5222.3.
46_201846171240
KOmedia s.r.o.
grafické návrhy31522.3.
47_201845712492
Siky Gardens, s. r. o.
levandule4586,4023.3.
48_201850289331
Florest, s.r.o.
údržba trávnika na futbalovom ihrisku 369627.3.
49_2018Ing. Marián Fӧldeš - CODMAF
prvky na detské ihrisko4798,8027.2.
50_2018CEMOS,s.r.o.
Pasportizácia Vrbánskej ulice, Geodetické práce, polohopis, výškopis459629.3.
51_2018SIEMENS
Doplnenie verejného osvetlenia Záhumenská pri Bratislavskej
Úprava verejného osvetlenia Vrbánska
Doplnenie verejného osvetlenia Čsl. Tankistov
6600,1829.3.
52_2018Dopravné značenie Bratislava, s.r.o.
Zvislé dopravné značenie na Pútnickej ulici
a vodorovné dopravné značenie na ul. Čsl. Tankistov
318,6029.3.
53_2018Asanačná, s.r.o.
jarná deratizácia
3003.4.
54_201847108584BKP ELEKTRO, s.r.o.
montáž EZS
- ústredňa GSM/GDPR
- klávesnica
- PIR detektor bezdrátový
- siréna vonkajšia
- akumulátor
1437,404.4.
55_2018ARES, spol. s.r.o.
revízia zdvíhacích zariadení - šikmá plošina- 6020.3.
56_201837028961Bohuslav Blecha- výroba reklamy
tlač letákov a samolepiek54321.3.
57_2018ROBUŠ spol. s.r.o.
posypová soľ50028.3.
58_2018Bohuslav Blecha- výroba reklamy
tlač pohľadníc86,403.4.
59_201851405989
PRIMA PRODUCTION, s.r.o.
moderovanie314010.4.
60_201847992280Fajn s.r.o.
občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 49028.3.
61_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 184,786.4.
62_2018XLINEBUS s.r.o.preprava osôb30010.4.
63_201851405989PRIMA PRODUCTION, s.r.o.
divadelné predstavenie hudobnej rozprávky 100012.4.
64_201851415623Kupas trade, s.r.o.
ročná kontrolu detského ihriska20013.4.
65_201847515112OGASS, s.r.o.
odborná prehliadka a odborná skúška VTZ elektrických54916.4.
66_201836743763PROFINESA, s.r.o.
servisná prehliadka a povinná údržba pokladne, páska5016.4.
67_201835900903Menton SK, spol. s r.o.
zinkovaný profil, držiak tabule34017.4.
68_201844873506Ľubomír Fadlík
orez dreviny18019.4.
69_2018Bohuslav Blecha
tlač prospektu21619.4.
70_2018Ing. Jaroslav Žember
stavebná firma Žember
Oprava betónového žľabu3016,5623.4.
71_2018Frantisek Lassak, produkcia
TV serial Nova zahrada
AWIS, s.r.o. a TV JOJ
realizácia záhradnej úpravy letnej čitárne, zhotovenie prístrešku400023.4.
72_2018Ing. Marián Fӧldeš - CODMAF
rekonštrukcia detského ihriska598,8024.4.
73_201837444999Ing. Gabriel Mészáros
skúška plynových zariadení53016.4.
74_201841632702Ing. Ľubomír Adamkech
spracovanie návrhu použitia dopravného značenia a PDD54016.4.
75_201847515112OGASS, s.r.o.
odborná prehliadka a skúška VTZ elektrických7577.5.
76_2018Riner
Dominika Hanzlíková
grafické práce 853.5.
77_201836705390Bellimpex s.r.o.
merače rýchlosti72013.5.
78_2018Crap, s.r.o.
PVC karty s podpisovým poľom 5044.5.
79_2018Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.
tabuľky - orientačné a súpisné čísla244,804.5.
80_201851405989
PRIMA PRODUCTION, s.r.o.drevené sety na futbalové ihrisko175010.4.
81_201837444999Ing. Gabriel Mészáros
odborná prehliadka a skúška plynových zariadení2159.5.
82_20184-Medias.r.o.
grafická úprava a tlač novín Naša Bystrica130011.5.
83_2018CSAKOM spol. s.r.o.
náhradné diely67,4011.5.
84_2018DATALANvypracovanie štúdie GDPR pre potreby Miestneho úradu
386011.5.
85_201847108584BKP ELEKTRO, s.r.o.
oprava bleskozvodu na budove Požiarnej zbrojnice a úpravu elektroinštalície na budove šatní na futbalovom ihrisku 1676,9514.5.
86_2018Health & Safety, s.r.o.
vypracovanie Plánu BOZP a výkon koordinácie bezpečnosti108014.5.
87_2018DISIG a.s.
vydanie mandátneho certifikátu (MQC)37916.5.
88_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
samolepka odpadové koše
pečiatka , podpis
176,873.5.
89_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
prospekt A4 leták do novín Naša Bystrica
2163.5.
90_201850146211Event Service s.r.o
prenájom mobilnej toalety k detskému ihrisku MÚ
51,103.5.
91_201844241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.
redakčná príprava časopisu Naša Bystrica103630.4.
92_2018KORKY s.r.o.
Servisné práce na zavlah.systéme - ihrisko MFC, Náhr.diel na postrekovač - servis1459,221.5.
93_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby66721.5.
94_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
polep zatemňovacích okenných fólií na budove MÚ 21623.5.
95_2018Satis, s.r.o.
čistenie kanalizácie   
monitoring            čistenie šachty 
20023.5.
96_2018Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.
výroba tabuliek - súpisné a orientačné čísla80,406.6.
97_2018Reštaurácia Corona
občerstvenie na akciu Športovec roka452,5023.4.
98_201847431326LeDEFILE, s.r.o.drevený prístrešok s brondzovým lexanom16805.6.
99_2018 Marián Turanský
orez drevín1504.6.
100_2018Brštiak Milan - stav.práce
oprava fasády futbalového štadiónu 1514831.5.
101_2018Tri vŕby
občerstvenie pre organizátorov MDD1101.6.
102_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 38,2211.6.
103_201846333461Magneticc
Ing. Stanislav Kurbel
výroba magnetiek
126011.6.
104_2018VENDA s.r.o.
kosenie pozemkov 314,9411.6.
105_2018SATIS s.r.o.
čistenie kanalizácie na futbalovom ihrisku14411.6.
106_201876133273David Toman
montáž a demontáž stanu55013.6.
107_201876133273David Toman
montáž a demontáž stanu55013.6.
108_201847108584BKP ELEKTRO, s.r.o.
doinštalovanie alarmu na budove Požiarnej zbrojnici286,5011.6.
109_2018eBIZ consulting s.r.o.
služby na VO pre nadstavbu škôlky - Pavilón B
195018.6.
110_2018eBIZ consulting s.r.o.
publikácie65,8018.6.
111_2018Všelektro, s.r.o.
prenájom pracovnej plošiny20.6.
112_201835928069Crap, s.r.o.
PVC karty s podpisovým poľom, grafický návrh15221.6.
113_201850289331Florest, s.r.o.
údržba trávnika na futbalovom ihrisku4804,4426.4.
114_201836285323Agentúra 208 s.r.o.
Bluetooth kovový reproduktor s krabičkou 19015.6.
115_2018KUPAS TRADE, s.r.o.
oprava detského ihriska 415615.6.
116_2018STAROMEŠŤANinzercia v Bratislavskom kutiérovi 21927.6.
117_2018mobilita servis spol. s r.o.
Montáž a dodávka dopravných zrkadiel593,7828.6.
118_2018BellaDia s.r.o
osvetlenie, ozvučenie a stavbu pódia195027.6.
119_2018Vladimír Fost
montáž a demontáž stanu na podujatí malé hody55027.6.
120_201846171240
Komedia s.r.o.
grafické spracovanie1209.7.
121_2018Ing.arch. Ladislav Slabey
doplňujúca projektová dokumentácia75011.7.
122_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
infotabuľa10810.7.
123_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
odstránenie okennej fólie 10m²10810.7.
124_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby29811.6.
125_2018MČ Lamač
PVC tabule s označením chatovej lokality Plánky18011.6.
126_2018Promis - Miroslav Smolinský
výroba, dodávka a montáž prístrešku na futbalovom ihrisku459011.6.
127_2018MotMot
zrnková káva4017.6.
128_2018Engo, s.r.o.
kvetinová nádoba na stĺp + doprava 306,1818.7.
129_2018Ing. Jaroslav Žember
Stavebná firma Žember
Oprava odvodnenia na komunikácii Plánky
6739,5118.7.
130_201846470786KINEMATOGRAF, s.r.o.
premietanie letného kina 78029.7.
131_2018František Baričič
výmena ventilov, batérií vo veľkej sále spoločenského domu 74929.7.
132_2018Satis s. r. o.
vyčistenie kanalizácie v školskom areáli 15010.7.
133_201847108584
BKP ELEKTRO, s.r.o.
osvetlenie nápisu Záhorská Bystrica v parku pri Rezidencii177120.7.
134_201837028961
Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
dotlač novín Naša Bystrica špeciál z roku 20173603.8.
135_2018Riner
Dominika Hanzlíková
plagáty303.8.
136_201837028961
Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
leták do novín A4 Naša Bystrica
2163.8.
137_201837028961
Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
grafický návrh a zhotovenie banerov nad cestu
1803.8.
138_201844241224Agentúra PRINCEPS s.r.o.
redakčná príprava časopisu Naša Bystrica číslo 4/2018 - 6/2018
15543.8.
139_201850673718HABLO s.r.o.
maľovanie priestorov 14968.8.
140_2018Mountfield SK s.r.o
prislušenstvo k traktorovej kosačke1008,508.8.
141_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
leták do novín A4 Naša Bystrica2169.8.
142_201851237733Peter Richter - UNISEP
inštalácia zapožičanej zvukovej techniky 609.8.
143_2018KEMOBAURENT
odvodnenie stavby Viacúčelovej športovej haly 34995,4010.8.
144_2018František Baričič
demontáž starých radiátorov a montáž nových radiátorov 600010.8.
145_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
tričká Bys3ca172513.8.
146_2018Mounfield SK, s.r.o.
traktor XTY 220 HD299013.8.
147_2018Čmelko s. r. o.
umývanie okien 18013.8.
148_2018Karovič, s. r. o.
betón do zberného dvora 159,9610.8.
149_2018LIGHT-HOUSE s. r. o.
tienidlá na svietidlá239,4014.8.
150_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
plachty na prekrytie detského pieskoviska259,2016.8.
151_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 30816.8.
152_2018Občianske združenie Maratón
materiálno technickú podporu pri organizovaní podujatia 100016.8.
153_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
tabule10516.8.
154_2018akad.soch. Vít Bojňanský
obnova zlatenia na plastike78021.8.
155_201848573066Plat4M Distribution, s.r.o.
kniha921.8.
156_2018Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.
tabuľky318,4024.8.
157_2018ŠEVT a.s.
darčekové predmety 396,6416.8.
158_2018Ing. Pavol Kaprál - KAPA AUDIO
reproduktoy184,8420.8.
159_201832164980Peter Labody - Bodytep
tepovanie, čistenie23928.8.
160_2018Všelektro, s.r.o.
prenájom pracovnej plošiny18324.8.
161_201851405989
PRIMA PRODUCTION, s.r.o.
program, ozvučenie465028.8.
162_201835776366EuroConsulting, s.r.o.
spracovanie služieb súvisiacich s projektovým riadením 360031.8.
163_2018MotMotkáva766.9.
164_2018EuroSMS s.r.o.kredit SMS1206.9.
165_201805061971Vladimír Fojt
montáž a demontáž stanu9807.9.
166_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
banery nad cestu1807.9.
168_201846470786KINEMATOGRAF, s.r.o.premietanie letného kina78031.8.
169_2018A.I.I. Technické služby s.r.o.čistenie komunikácií viď objednávka11.9.
170_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 33810.9.
171_2018KONTI a.s.
oprava kanalizačných poklopov250013.9.
172_201850514946Picture Factory s.r.o
produkcia videa z Bystrických hodov63631.8.
173_2018Aquaseco s.r.o.
rozbor vody ku kolaudácii - prístavba ZŠ22216.9.
174_201846201661MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
informačná mapa Mestskej časti Bratislava Záhorská Bystrica 26619.9.
175_201851405989
PRIMA PRODUCTION, s.r.o.
pódium, osvetlenie20019.9.
176_201837335693Marek Kafka
kancelársky nábytok130019.9.
177_201844873506Ľubomír Fádlik
výrub drevín v areáli ZŠ s MŠ94827.9.
178_201847198605ROTA plus s.r.o.
pracovné oblečenie92427.9.
179_201844285728KORKY s.r.o.
oprava závlahového systému na futbalovom ihrisku297,6017.9.
180_201847108584BKP ELEKTRO, s.r.o.
osvetlenie vchodu a dvora v priestoroch Ľudového domu 507,622.9.
181_201844454490Dobráklíma s. r. o.
výmena klimatizácie 1515,03.10.
182_2018KONTI a.s.
oprava kanalizačných poklopov 5073,063.10.
183_2018Verlag Dashhöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
publikácia Sprievodca účtovníctvom pre rozpočtové organizácie208,528.10.
184_201850198173Všelektro s. r. o.
plošina na vykonanie orezu na Podkerepuškách20217.9.
185_201851405989
PRIMA PRODUCTION, s.r.o.
pódium, osvetlenie, ozvučenie8809.10.
186_201850597663VORTECH s.r.o.
havarijná opravu kanalizácie31509.10.
187_2018BKP ELEKTRO
oprava elektroinštalácia káblov4616,6910.10.
188_201836693011
mobilita servis spol. s r.o.
zapožičanie mobilných zábran489.10.
189_201846167145Veríme v Zábavu spol. s r.o.
Osadenie dopadových plôch na detskom ihrisku, zatrávnenie8813,409.10.
190_2018Pantograph s.r.o.
autorský dozor k projektu ZŠ3433,5018.10.
191_201850456601BV ton s.r.o.
ozvučenie koncertu "Čaro Vianoc"35017.10.
191A_2018Dominika Hanzlíková
Riner
grafické návrhy
6017.10.
192_2018Dominika Hanzlíková
Riner
grafické návrhy
5517.10.
193_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 118,149.10.
194_2018OCKON spol. s r.o.
výmena presvetľovacieho prvku na hokejbalovom ihrisku127919.10.
196_2018LIVONEC SK, s. r. o.
revízia hasiacich prístojov160,879.10.
197_2018Florest s. r. o.
trávnikové hnojivo a aplikácia5525.10.
198_201847195533Ing. arch. Jozef Bátor, PhD
grafické práce, arch. štúdia a grafická úprava150024.10.
199_2018Korigo s. r. o.
revízia bezpečnostných dverí183,6024.10.
200_2018Brštiak Milan - stav.práce
oprava chodníkov664323.11.
201_2018Tibor Vajner - Sklenárstvo
zasklenie informačnej vitríny136,1025.10.
202_201836285323Agentúra 208
ppierové tašky41010.10.
203_2018Havarijná služba s. r. o.
havarijnú detekcia úniku vody v zdravotnom stredisku + oprava 198016.10.
204_201850456601BV ton s.r.o.
osvetlenie koncertu10017.10.
205_2018Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o.
orientačné a súpisné čísla 148,405.11.
206_2018Ľubomír Fádlik
Orez a likvidácia drevnej hmoty 11406.11.
207_2018ABRIS s.r.o.
stojan na bicykle131,806.11.
208_2018Ľubomír Fádlik
orez stromov299,507.11.
209_2018BellaDia.sk s.r.o.
občerstvenie pre volebné komisie6188.11.
210_2018BKP elektro
výmena meracieho rozvádzača1179,8412.11.
211_2018TOMANN s. r. o.
deratizácia v budovách v správe mestskej časti Záh. Bystrica. 25022.10.
212_2018BKP elektro
osvetlenie futbalového ihriska a osvetlenie školského futbalového ihriska 14958,4812.11.
213_2018thenine s.r.o.
grafické spracovanie fotografií a textu do kalendára podujatí na rok 201930012.11.
214_2018AGENTÚRA 208, s.r.o.   
tlač kalendárov136512.11.
215_2018Belladia. sk s.r.o.
občerstvenie60012.11:
216_2018Dominika Hanzlíková
grafické práce10519.11.
217_2018ABservis Slovakia s.r.o.
prezutie vozidiel a nové pneumatiky 349,8110.11.
218_2018Garostav, prev. AGROSERVIS
údržba futbalového ihriska - aplikácia hnojiva 335,7219.11.
219_2018ŠEVT a.s.
čistiace potreby 4779.10.
220_201850597663VORTECH s.r.o.
dodatkové práce k objednávke 186/2018 pri realizácii havarijnej opravy kanalizácie v areáli ZŠ231927.11.
221_2018Dopravné značenie
Bratislava s.r.o.
dopravné značenie114028.11.
222_2018INT-COR s.r.o.
leštenie pultu v sobášnej miestnosti 24029.11.
223_2018MotMotzrnková káva120,161.11.
224_2018MotMotzrnková káva120,161.11.
225_2018ŠEVT a.s.
kancelárske potreby 253,803.12.
226_20182impress Slovakia s.r.o.
tlač letákov na zimnú údržbu + NB Aktuál
3803.12.
227_201851983621
PRIMA EVENT,s.r.o.
hudobné vystúpenie42010.12.
228_2018Reštaurácia Corona
Občerstvenie 42011.12.
229_2018ŠEVT a.s.
pákové zakladače137,2411.12.
230_201837028961Bohuslav Blecha- Bobo výroba reklamy
tlač vstupeniek, plagátov, pozvánok11.12.
231_2018FCC Bratislava
Posypová soľ165617.12.
232_201836843423DEKTER, s.r.o
asfaltovanie výtlkov100019.12.
233_2018Daniel Baček - KOMINÁRSTVO
kontrola, čistenie komínov a dymovodov42017.12.
234_2018Milan Bilačič - TRAK-BAG
výkopové a zemné práce 1267,2010.12.
235_2018MotMotdarčekové balenie kávy 124,8826.11.
236_2018Energy real
dodatočné práce na výmenu vodovodnej prípojky 2875,5421.12.
237_2018Jakub Janega, MBA
Grafické práce, propagačné tabule78021.12.

máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« apr   jún »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Facebook