Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Mestská časť je dobrý hospodár, bude viac peňazí na rozvoj

zastupitelstvo

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného rokovali o záverečnom účte a rozpočtovom hospodárstve za rok 2018. Starosta Jozef Krúpa pozitívne skonštatoval, že mestská časť vlani hospodárila s prebytkom takmer 387-tisíc eur. Z neho 10% presunuli na rezervný fond a zvyšok ponechali účte fondu rozvoja mestskej časti. Bude teda viac peňazí na zveľadenie Záhorskej Bystrice. Poslanci záverečný účet schválili, rovnako ako 1. zmenu tohtoročného rozpočtu. V rámci úpravy rozpočtu sa vyčlenili peniaze napr. na vybudovanie chodníkov v areáli ZŠ. Podrobnosti o konkrétnych zmenách nájdete na webovej stránke.

Poslanci schválili aj VZN, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. V MŠ sa po novom bude platiť 50 eur za jedno dieťa za mesiac, za druhé 30 eur a za tretie a každé ďalšie dieťa 20 eur. Príspevok za pobyt v školskom klube detí bude 30 eur. Doterajšia poplatkov bola totiž oveľa nižšia, ako je priemer v okolitých mestských častiach, obciach a mestách a neodrážala reálne náklady na pobyt detí v spomínaných zariadeniach.

Poslanci schválili zámenu pozemkov pod futbalovým ihriskom za náhradné pozemky, čím bola úspešne dokončená prvá časť vysporiadania pozemkov pod futbalovým ihriskom. Ide práve o tie najproblematickejšie pozemky priamo pod trávnikom, kde došlo k zhode s vlastníkmi pozemku, ktorí si našli náhradné a mestská časť s touto zámenou súhlasila.

Poslanci prerokovávali aj stanovisko k žiadosti o prenájom pozemku na Valove, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta. Neodporučili, aby mestská časť dala kladné stanovisko k tomuto prenájmu a požiadali starostu, aby rokoval s primátorom o zverení tohto pozemku do správy mestskej časti.

MZ

 

 

november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« okt   dec »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Facebook