Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

Informácie o správe a údržbe ciest a komunikácií na území mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

zhrnac

P L Á N

zabezpečenia zimnej údržby  v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

 v zimnom období 2016 – 2017.

         Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje údržbu ciest III. a IV. triedy, na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej s dodávateľom Róbertom Pokorným, Družstevná 28, Marianka. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií      III. a IV. triedy v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v zimnom období s dôrazom na zabezpečenie likvidácie kalamitných situácií.

Komunikácie  na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu  MČ ZB:

Traktor s radlicou č. 1                                 Traktor s radlicou č. 2

Čsl. tankistov / dolná časť /                            Štefana Majera

Záhumenská                                                    Rošického

Trstínska                                                         Donská

Jána Raka                                                        Pri Vápenickom potoku – cesta k Elektrovodu

Pútnická / horná časť +                                   Strmé vŕšky

okolo cintorína /                                              Podkerepušky

Zákutie                                                            Hodonínska / Lamač /_

Na Vlkovkách                                                 Brumovická

Kollárova                                                        P.Blaha

Vrbánska                                                         Nevská – odbočka z Donskej

Plavecká                                                          Bratislavská – nové byty –Rezidencia celá

Prídavkova                                                      Vachovského

Tešedíkova / horná časť /                               

Ppk. Prvoniča

Rozsívala

 Nahlasovanie problémov  v zjazdnosti ciest, a čistenia môžete nahlásiť na

                0905 400 738 p.Hasoň,  0903 414 177 p. Pavlík

Komunikácie na ktorých zabezpečuje zimnú údržbu Magistrát hl. mesta SR Bratislavy :

Čsl. tankistov / časť /

Pútnická  / časť /

Tešedíkova

Záhorská

Gbelská

Hargašova

Tatranská

Bratislavská

Nahlasovanie problémov  v zjazdnosti ciest, a čistenia môžete nahlásiť na

 Oddelenie správy komunikácií 02/ 59356777, 02/59356704

 dispečing zimnej služby:
02/ 555 712 88
    0905 763 688            

Mimoriadne udalosti zimnej kalamity sa budú riešiť v spolupráci s odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Bratislave, Staromestská 6, ktorému bude zaslaný prehľad síl a prostriedkov zimnej služby v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a zloženie štábu zimnej služby mestskej časti pre riešenie následkov mimoriadnej situácie – zimnej kalamity.    / predseda: Ing. Jozef Krúpa  , člen: Ján Hasoň /. Dodávateľ a pracovníci ekologickej skupiny zabezpečia priechodnosť najdôležitejších úsekov a následne ostatných komunikácií. V prípade potreby budú kontaktovaní tiež členovia Dobrovoľného hasičského zboru, DCM, a aj firmy, ktoré by pri veľkej kalamite zabezpečili

nakladanie a odvoz snehu./ TRAK –BAK, DEKOS, VIASPOL/

Chodníky priľahlé k budovám v správe mestskej časti t.j. budova Miestneho úradu, Požiarna zbrojnica, Zdravotné stredisko, Spoločenský dom, Námestie Rodiny, Námestie sv. Petra a Pavla, verejné priestranstvo na Strmých vŕškoch, úzke ulice, uličky a ostatné verejné priestranstvá budú udržiavané prostredníctvom 5 pracovníkov ekologickej skupiny. Na  to sú určené vozidlá Multicar 27 /šípová radlica + rozmetadlo/ a Piaggio /radlica/ V prípade potreby budú chodníky dočisťované ručne. V dňoch pracovného voľna sú pracovníci ekologickej skupiny v neustálej pohotovosti.

Pre potreby zimnej údržby je pripravený posypový materiál – 10 ton soli .

Údržba ciest – mapa

 

október 2023
PoUtStŠtPiSoNe
« sep   nov »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Facebook