Logo Záhorská Bystrica
Moderná v tradíciách

25. rokov od založenia Klubu dôchodcov

Klub dôchodcov vznikol v Záhorskej Bystrici pred 25 – timi rokmi z potreby poskytovať starším občanom Záhorskej Bystrice, ktorí prestali denne dochádzať do práce, spoločenské, kultúrne i športové vyžitie, ktoré by im spestrovali denný stereotyp, na ktorý by boli odkázaní.

     Celé uplynulé obdobie ukázalo, že rozhodnutie založiť klub dôchodcov bolo správne. Po celý čas fungovania sa členovia klubu vo veľkom počte zúčastňujú rôznych akcií a podujatí, ktoré pre nich organizujú členovia výboru.

     Na oslave sa  zúčastnilo 295 členov klubu a pozvanie prijali mnohí hostia,  pán starosta Jozef Krúpa s manželkou, predseda BSK Pavol Frešo, obvodná lekárka Alžbeta Olexová, dekan Farnosti sv. Petra a Pavla Ľudovít Pokojný, predsedníčka Miestneho spolku Červeného kríža  Anna Weinštuková, poslanci miestneho zastupiteľstva a niektorí sponzori, ktorí prispeli svojimi štedrými darmi, aby sa oslava mohla pripraviť čo najlepšie.

     Za dlhoročné vedenie klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici a jej veľké prispenie na dosiahnutie významného spoločenského postavenia seniorov v Záhorskej Bystrici odovzdal starosta mestskej časti  pani Mokovej ďakovný list a veľkú kyticu kvetov.

     V kultúrnom programe vystúpil známy český spevák ľudových piesní Jožka Černý so svojou cimbalovou muzikou Gracia a po bohatom občerstvení, večer hrala do tanca i na počúvanie Dychová hudba Váhovanka.  

     Vďaka veľkorysým darcom si z podujatia každý člen klubu odniesol darčekový balíček.

     Členom klubu dôchodcov k ich výročiu želáme pevné zdravie a veľa elánu do všetkých akcií, ktoré budú pre nich v budúcnosti pripravované.

     Klub dôchodcov ďakuje veľkorysým darcom, ktorí pomohli bohatšie osláviť 25. výročie založenia klubu.

Boli to dary od:

–          Ing. Pavla Freša

–          Ing. Jozefa Krúpu

–          súrodencov RNDr. Rudolfa Poláka, pani Vilmy Wiesenmaierovej a pani Marty Kotyzovej

–          pána Miloša Benca

–          JUDr. Zoltána Sťahulu

–          pána Petra Augustína, Operatíva – medicínska spoločnosť

–          firmy Radiolan

–          firmy MOVINO

–          obchodnej spoločnosti TESCO

–          firmy MENDELEZ s.r.o.

–          firmy 3U s.r.o.

–          firmy BKP Elektro

–          Základnej školy v Záhorskej Bystrici

–          pani Silvie Bobákovej

–          Ing. Milana Brštiaka

–          Ing. Vincenta Vandáka

–          Ing. Štefana Jánoša

–          Ing. Gabriela Tuhého

–          pani Viery Kabátovej

–          rodiny Cingelovej

–          firmy Agroservis,  p. Gašpárekovej.

–          Lesného pozemkového spoločenstva v Záhorskej Bystrici

–          Milana Bilačiča

Ešte raz srdečná vďaka.

jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
« máj   júl »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Facebook